CLU actueel

Waarom Weten Wat Werkt misleidend is

Het is niet voldoende om te weten óf iets werkt, maar ook hoe, wanneer en voor wie het dan wel werkt. Je moet kunnen verklaren waaróm iets werkt om als ontwerper te kunnen claimen dát iets werkt. Lees het in de column van Arno Reints.

Weten leraren voldoende over leerzaamheid van leermiddelen?

Als leraren nieuwe leermiddelen kiezen voor het onderwijs doen ze dat voornamelijk intuïtief. Ze hanteren zelden onderbouwde criteria. Ook lerarenopleidingen schenken nauwelijks aandacht aan bewezen leerstrategieën. We presenteren de eerste resultaten van ons literatuuronderzoek naar selectieprocessen van leraren.

Wat zijn geschikte leermiddelen voor het NT2 onderwijs voor nieuwkomers?

Het CLU is bezig met het onderzoek naar leermiddelen voor het NT2-onderwijs: welk materiaal is geschikt voor nieuwkomers en kunnen we hier criteria voor opstellen? We doen het onderzoek in het kader van de versnellingsvraag over ict-differentiatie voor nieuwkomers.

Leerdoeldenken ook voor leerlingen

Zowel voor leraren als voor leerlingen is het belangrijk om vanuit leerdoelen te leren denken. We gaven een workshop voor leraren bij een werkconferentie van Leerling2020.

Doelgroep verspreid over het land? Organiseer een webinar

Een webinar is echt een uitkomst als je mensen die verspreid over het land werken en wonen wilt bereiken. Voor VO-content organiseerden we de inhoudelijke kant van een webinar voor docenten. We delen graag onze positieve ervaringen.

 

Leermiddelen maken? Stel uw eigen aanbod samen!

Leermiddelen maken is een complexe vaardigheid. Standaardtrainingen volstaan niet meer. Het CLU biedt daarom vanaf september 2016 leerprogramma’s op maat aan, incompany. Op grond van een uitgewerkte lijst leervragen kunt u zelf bepalen welke vragen op dit moment voor uw organisatie belangrijk zijn. Wij helpen graag om een passend programma samen te stellen.

Hieronder ziet u de eerste serie leervragen. Kijk hier voor alle leervragen en de voorwaarden.

Leervraag Onderwerpen
Leren van leerstof (content)
1. Wat is leren? – Hoe mensen leren
– Van informatie vergaren naar kennis ontwikkelen
2. Hoe ontwerp je lesmateriaal? – Welk ontwerpmodel hanteer je
– Fasen in een ontwerpproces
3. Welke ontwerpprincipes gebruik je? – Hoe mensen leren en de consequenties daarvan
– Ontwerpprincipes hanteren
– Het belang van een goede lay-out
4. Hoe bepaal je de leerstof? – Welke leerstof is relevant
– Aansluiten bij eindtermen, leerdoelen
5. Hoe zorg je voor samenhang? – Het belang van een goede ordening
– Verschillende ordeningsstructuren hanteren
6. Hoe verpak je de leerstof? – Leerstof ‘verpakken’
– Goede teksten, filmpjes en illustraties (modaliteiten) kiezen
– Effectieve combinaties van modaliteiten
Leerstof verwerken tot kennis (didactiek)
7. Hoe zorg je voor een effectief leerproces? – Duidelijke leerdoelen formuleren
– Het belang van voorkennis activeren
– Effectieve feedback geven
8. Hoe zorg je voor concrete leerdoelen? (verdieping) – Het belang van de taxonomie van Bloom
– De taxonomie van Bloom hanteren
– Leerdoelen en context
9. Hoe bouw je leerdoelen op in moeilijkheidsgraad? (verdieping) – Leerdoelen voor lagere cognitieve vaardigheden
– Leerdoelen voor hogere cognitieve vaardigheden
10. Welke werkvormen kun je gebruiken? – Informatieverwerking en de rol van werkvormen
– Activerende didactische werkvormen
11. Welke werkvormen bij welk niveau van Bloom? – Werkvormen passend bij lagere cognitieve vaardigheden
– Werkvormen passend bij hogere cognitieve vaardigheden

Lesmateriaal aanpassen aan leerlingen met autisme

Onze workshop werd gefilmd door Leraar24.