CLU actueel

Adaptieve programma’s wolven in schaapskleren?

Hoed je voor adaptieve digitale programma’s die claimen zich aan het niveau van de leerling aan te passen!

Nog maar weinig bekend over effecten van adaptieve leersystemen

Eigenlijk weten we nog maar heel weinig over de werking van adaptieve leersystemen zoals Snappet, Muiswerk en Rekentuin: ze werken soms, maar soms alleen voor leerlingen met een hoger niveau, soms juist alleen voor leerlingen met een lager niveau. Hoog tijd voor een onderzoeksagenda om werking en effectiviteit van adaptieve systemen beter te begrijpen.

Schoolvoorbeeld van verhoogde leerzaamheid bij OVD uitgeverij

Afgelopen zomer gaven we een training bij OVD Educatieve Uitgeverij over de leerzaamheid van leermiddelen. We bespreken een vrucht van de training: een methode in het tweetalig onderwijs die leerlingen stimuleert om leerstrategieën te ontwikkelen.

Workshop Atlascollege: Opdrachten om te differentiëren

Jaarlijks organiseert het Atlascollege voor alle personeelsleden een studiedag: de Atlasdag. Het CLU verzorgt hiervoor een korte workshop met als titel Hoe arrangeer ik opdrachten om te differentiëren? Met opdrachten zet je leerlingen aan om leerstof te verwerken. Maar niet iedere leerling moet de leerstof op dezelfde wijze verwerken. Dyslectische leerlingen zijn bijvoorbeeld gebaat bij taalsteun als ze een opdracht uit moeten werken. Leerlingen met een antipathie voor memoriseren, zullen niet graag woordjes uit hun hoofd leren. Deze leerlingen kun je aanmoedigen om woordjes op een andere manier te leren. En zo zijn er allerlei manieren om opdrachten beter aan te laten sluiten bij individuele leerlingen waardoor leerlingen zich de leerstof effectiever eigen zullen maken.

Leerdoelen in leerlingentaal

Schoolinfo organiseert op 8 februari 2018 een werkconferentie over curriculumbewustzijn. Het doel van de werkconferentie is om docenten praktische tips en tools aan te reiken die ze bij wijze van spreken de volgende dag al kunnen inzetten. Het CLU verzorgt tijdens deze dag een workshop over het formuleren van leerdoelen. Leerdoelen zorgen ervoor dat leerlingen hun aandacht richten op wat er inhoudelijk aan de orde gaat komen en dat ze weten wat er qua niveau van hen verwacht wordt. Tijdens deze workshop formuleren we aan de hand van de taxonomie van Bloom leerdoelen in leerlingentaal om leerlingen meer curriculumbewust te maken. Je kunt je nog aanmelden (regio midden/west).

Kom ook naar de Dag van de Educatieve Auteur!

Op 11 november 2017 organiseert de Auteursbond voor het eerst de Dag van de Educatieve Auteur. Hoofdspreker is Paul Kirschner, hoogleraar Onderwijspsychologie en expert op het terrein van onderwijsontwerp en leerprocessen. Ook zijn er verschillende workshops te volgen die zijn gevalideerd door Registerleraar. De Auteursbond heeft bovendien een wedstrijd uitgeschreven om auteurs uit te dagen rondom het thema “Is dit een feit” een les te ontwerpen. Wie gaat de Educatieve Parel winnen? Het CLU zit in de jury en we geven een workshop waarin we enkele leertheorieën die Paul Kirschner in zijn openingslezing aanroert concreet uitwerken.

 

Leermiddelen maken? Stel uw eigen aanbod samen!

Leermiddelen maken is een complexe vaardigheid. Standaardtrainingen volstaan niet meer. Het CLU biedt daarom vanaf september 2016 leerprogramma’s op maat aan, incompany. Op grond van een uitgewerkte lijst leervragen kunt u zelf bepalen welke vragen op dit moment voor uw organisatie belangrijk zijn. Wij helpen graag om een passend programma samen te stellen.

Hieronder ziet u de eerste serie leervragen. Kijk hier voor alle leervragen en de voorwaarden.

Leervraag Onderwerpen
Leren van leerstof (content)
1. Wat is leren? – Hoe mensen leren
– Van informatie vergaren naar kennis ontwikkelen
2. Hoe ontwerp je lesmateriaal? – Welk ontwerpmodel hanteer je
– Fasen in een ontwerpproces
3. Welke ontwerpprincipes gebruik je? – Hoe mensen leren en de consequenties daarvan
– Ontwerpprincipes hanteren
– Het belang van een goede lay-out
4. Hoe bepaal je de leerstof? – Welke leerstof is relevant
– Aansluiten bij eindtermen, leerdoelen
5. Hoe zorg je voor samenhang? – Het belang van een goede ordening
– Verschillende ordeningsstructuren hanteren
6. Hoe verpak je de leerstof? – Leerstof ‘verpakken’
– Goede teksten, filmpjes en illustraties (modaliteiten) kiezen
– Effectieve combinaties van modaliteiten
Leerstof verwerken tot kennis (didactiek)
7. Hoe zorg je voor een effectief leerproces? – Duidelijke leerdoelen formuleren
– Het belang van voorkennis activeren
– Effectieve feedback geven
8. Hoe zorg je voor concrete leerdoelen? (verdieping) – Het belang van de taxonomie van Bloom
– De taxonomie van Bloom hanteren
– Leerdoelen en context
9. Hoe bouw je leerdoelen op in moeilijkheidsgraad? (verdieping) – Leerdoelen voor lagere cognitieve vaardigheden
– Leerdoelen voor hogere cognitieve vaardigheden
10. Welke werkvormen kun je gebruiken? – Informatieverwerking en de rol van werkvormen
– Activerende didactische werkvormen
11. Welke werkvormen bij welk niveau van Bloom? – Werkvormen passend bij lagere cognitieve vaardigheden
– Werkvormen passend bij hogere cognitieve vaardigheden

Lesmateriaal aanpassen aan leerlingen met autisme

Onze workshop werd gefilmd door Leraar24.