CLU actueel

Educatieve auteurs pleiten voor meer onderzoek naar rol leermiddelen in het onderwijs

Mooi: een dag van de Educatieve Auteur. Die grijpen we aan voor een warm pleidooi voor meer Nederlands onderzoek naar effectieve leermiddelen.

Bloom uit de tijd? Welnee!

Op Twitter ontstond onlangs (weer!) een discussie over de taxonomie van Bloom. PhD Brenda Sugrue schreef dat hij uit de tijd is en ongeschikt voor het onderwijs. Anne-Wil Abrahamse, student onderwijskunde, was niet zomaar overtuigd en dook de literatuur in. Uit haar analyse volgt dat de herziene versie van Anderson en Krathwol veel bezwaren van Sugrue oplost en dat deze versie volstaat als je, zoals het CLU, op een systematische wijze goed opgebouwd leermateriaal wilt ontwikkelen. Inspirerend en leerzaam!

Veel belangstelling voor leermiddelenconferentie

Van 27 – 29 september organiseert IARTEM voor de 14e keer haar tweejaarlijkse internationale leermiddelenconferentie, dit keer met de Lusófona Universiteit van Lissabon. De belangstelling is ook dit keer weer groot. Zo’n 150 onderzoekers uit 40 landen presenteren er hun onderzoek naar leermiddelen. Het thema van de conferentie luidt: Changing media – changing schools? Het draait dus om de vraag in hoeverre digitale leermiddelen de didactiek beïnvloeden. Aanmelden voor de conferentie kan nog tot 1 augustus (iartem.org).

Begeleiding-op-maat bij het verdiepen van een training

Bureau Dijkstra werkt op het terrein van relationele en sociale veiligheid en verzorgt onder andere scholingstrajecten en workshops. Ondanks vele tevreden klanten, wilde Dijkstra de onderwijskundige kant van haar werk verdiepen: hoe formuleer je leerdoelen met passende opdrachten, en is het mogelijk daar een gemakkelijk bruikbaar draaiboek te maken?

Een goed differentiërende biologiemethode

De methode 10 voor Biologie gebruikt de taxonomie van Bloom om te differentiëren. Dat klinkt veelbelovend! We bekeken en recenseerden de methode.

 

Leermiddelen maken? Stel uw eigen aanbod samen!

Leermiddelen maken is een complexe vaardigheid. Standaardtrainingen volstaan niet meer. Het CLU biedt daarom vanaf september 2016 leerprogramma’s op maat aan, incompany. Op grond van een uitgewerkte lijst leervragen kunt u zelf bepalen welke vragen op dit moment voor uw organisatie belangrijk zijn. Wij helpen graag om een passend programma samen te stellen.

Hieronder ziet u de eerste serie leervragen. Kijk hier voor alle leervragen en de voorwaarden.

Leervraag Onderwerpen
Leren van leerstof (content)
1. Wat is leren? – Hoe mensen leren
– Van informatie vergaren naar kennis ontwikkelen
2. Hoe ontwerp je lesmateriaal? – Welk ontwerpmodel hanteer je
– Fasen in een ontwerpproces
3. Welke ontwerpprincipes gebruik je? – Hoe mensen leren en de consequenties daarvan
– Ontwerpprincipes hanteren
– Het belang van een goede lay-out
4. Hoe bepaal je de leerstof? – Welke leerstof is relevant
– Aansluiten bij eindtermen, leerdoelen
5. Hoe zorg je voor samenhang? – Het belang van een goede ordening
– Verschillende ordeningsstructuren hanteren
6. Hoe verpak je de leerstof? – Leerstof ‘verpakken’
– Goede teksten, filmpjes en illustraties (modaliteiten) kiezen
– Effectieve combinaties van modaliteiten
Leerstof verwerken tot kennis (didactiek)
7. Hoe zorg je voor een effectief leerproces? – Duidelijke leerdoelen formuleren
– Het belang van voorkennis activeren
– Effectieve feedback geven
8. Hoe zorg je voor concrete leerdoelen? (verdieping) – Het belang van de taxonomie van Bloom
– De taxonomie van Bloom hanteren
– Leerdoelen en context
9. Hoe bouw je leerdoelen op in moeilijkheidsgraad? (verdieping) – Leerdoelen voor lagere cognitieve vaardigheden
– Leerdoelen voor hogere cognitieve vaardigheden
10. Welke werkvormen kun je gebruiken? – Informatieverwerking en de rol van werkvormen
– Activerende didactische werkvormen
11. Welke werkvormen bij welk niveau van Bloom? – Werkvormen passend bij lagere cognitieve vaardigheden
– Werkvormen passend bij hogere cognitieve vaardigheden

Lesmateriaal aanpassen aan leerlingen met autisme

Onze workshop werd gefilmd door Leraar24.