CLU actueel

Ontketen de leermiddelenketen

Onderwijskundige kwaliteit is geen kwestie van smaak. Tijd om kwaliteit van leermiddelen vast te leggen in een programma van eisen.

Zo ziet een educatieve parel eruit

Op 11 november reikte de Auteursbond voor het eerst de Educatieve Parel uit: de prijs voor het beste leermateriaal. Wat maakt ze een parel? Het gaat ons natuurlijk niet om de sierwaarde van het materiaal, maar om zijn leerzaamheid. Deze drie doorstonden glansrijk de kritische blik van de jury.

Leer opdrachten aanpassen in een praktische workshop

We gaven een workshop over hoe je eenvoudige opdrachten naar een hoger niveau krijgt. En op een andere school werkten we met de leraren aan opdrachten voor minder talige leerlingen.

Wat zijn geschikte leermiddelen voor het nieuwkomersonderwijs?

Een knelpunt in het onderwijs voor nieuwkomers is dat er te weinig leermiddelen zijn die leerkrachten eenvoudig in kunnen zetten voor leerlingen die het Nederlands als tweede taal gaan leren. Er is behoefte aan een goed overzicht van leermiddelen voor leerlingen in het nieuwkomersonderwijs, waarin naar voren komt waar het materiaal aan voldoet en wat eraan ontbreekt. Het CLU onderzoekt wat er aan materiaal beschikbaar is en wat er aan materiaal nodig is volgens experts en gebruikers.

VO-content gaat stercollecties verder verbeteren samen met CLU

VO-content besteedt structureel veel aandacht aan de kwaliteit van de Stercollecties. Ook dit jaar trainen we weer de ontwikkelaars en de docentenpanels krijgen een training over hoe en waaraan ze leerzame Stercollecties kunnen herkennen. VO-content heeft de kwaliteitscriteria aangescherpt en deze zullen dan ook centraal staan tijdens deze trainingen.

 

Leermiddelen maken? Stel uw eigen aanbod samen!

Leermiddelen maken is een complexe vaardigheid. Standaardtrainingen volstaan niet meer. Het CLU biedt daarom vanaf september 2016 leerprogramma’s op maat aan, incompany. Op grond van een uitgewerkte lijst leervragen kunt u zelf bepalen welke vragen op dit moment voor uw organisatie belangrijk zijn. Wij helpen graag om een passend programma samen te stellen.

Hieronder ziet u de eerste serie leervragen. Kijk hier voor alle leervragen en de voorwaarden.

Leervraag Onderwerpen
Leren van leerstof (content)
1. Wat is leren? – Hoe mensen leren
– Van informatie vergaren naar kennis ontwikkelen
2. Hoe ontwerp je lesmateriaal? – Welk ontwerpmodel hanteer je
– Fasen in een ontwerpproces
3. Welke ontwerpprincipes gebruik je? – Hoe mensen leren en de consequenties daarvan
– Ontwerpprincipes hanteren
– Het belang van een goede lay-out
4. Hoe bepaal je de leerstof? – Welke leerstof is relevant
– Aansluiten bij eindtermen, leerdoelen
5. Hoe zorg je voor samenhang? – Het belang van een goede ordening
– Verschillende ordeningsstructuren hanteren
6. Hoe verpak je de leerstof? – Leerstof ‘verpakken’
– Goede teksten, filmpjes en illustraties (modaliteiten) kiezen
– Effectieve combinaties van modaliteiten
Leerstof verwerken tot kennis (didactiek)
7. Hoe zorg je voor een effectief leerproces? – Duidelijke leerdoelen formuleren
– Het belang van voorkennis activeren
– Effectieve feedback geven
8. Hoe zorg je voor concrete leerdoelen? (verdieping) – Het belang van de taxonomie van Bloom
– De taxonomie van Bloom hanteren
– Leerdoelen en context
9. Hoe bouw je leerdoelen op in moeilijkheidsgraad? (verdieping) – Leerdoelen voor lagere cognitieve vaardigheden
– Leerdoelen voor hogere cognitieve vaardigheden
10. Welke werkvormen kun je gebruiken? – Informatieverwerking en de rol van werkvormen
– Activerende didactische werkvormen
11. Welke werkvormen bij welk niveau van Bloom? – Werkvormen passend bij lagere cognitieve vaardigheden
– Werkvormen passend bij hogere cognitieve vaardigheden

Lesmateriaal aanpassen aan leerlingen met autisme

Onze workshop werd gefilmd door Leraar24.