Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

CLU werkt aan Meetinstrument Leermidddelenkwaliteit (MILK)

Wat bepaalt de kwaliteit van leermiddelen?

Het antwoord op die vraag hangt af van de functie die je aan leermiddelen toekent. Het CLU vindt dat leermiddelen primair de functie hebben om er mee te LEREN. Hoe meer leermiddelen bijdragen aan leren, des te hoger de kwaliteit zal zijn.

Vanuit dat perspectief werkt het CLU al geruime tijd aan een instrument waarmee de kwaliteit van leermiddelen vastgesteld kan worden: het Meetinstrument Leermiddelenkwaliteit, kortweg de MILK genoemd. De MILK gaat uit van negen leerfuncties van leermiddelen, verdeeld over drie hoofdcategorie├źn:

  • Kwaliteit van de content, met de drie leerfuncties selectie van de content, ordening van de content, keuze van modaliteiten
  • Pedagogisch-didactische kwaliteit, met de drie leerfuncties keuze van leeractiviteiten, keuze van instructiestrategie├źn, reguleren van het leerproces
  • Kwaliteit van design en presentatie, met de drie leerfuncties leesbaarheid, gebruik van beelden, vormgeving zorgt voor het richten van de aandacht

Per leerfunctie zijn verschillende items geformuleerd. Deze verwijzen allemaal naar belangrijke aspecten van leermiddelen die het leren ondersteunen. Inmiddels zijn de items van drie van de negen leerfuncties gevalideerd. Dat wil zeggen dat uit onderzoek is vast komen te staan dat deze items ertoe doen, ofwel bijdragen aan leren. Ook de items van de andere zes leerfuncties worden gevalideerd. De MILK wordt regelmatig getest op betrouwbaarheid.

De MILK kan worden ingezet bij het ontwerpen van leermiddelen, het (formatief) evalueren van leermiddelen, het maken van een auteursinstructie, het opstellen van een Programma van Eisen of het begeleiden bij de implementatie van eenmaal gekozen of gebruikte leermiddelen.
Het gedachtegoed waarop de MILK gebaseerd is, kunt u vinden in dit artikel. In deze Powerpoint vindt u een samenvatting. Een deel uit de MILK vindt u hier.

Datum: 2012-09-06 09:45:47.0