Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Trainingen voor community managers van Digischool

Het CLU helpt community managers van Digischool bij het hanteren van criteria waarmee betrekkelijk snel bepaald kan worden of materiaal kwalitatief goed genoeg is om op de website te plaatsen.

Er komen steeds meer mogelijkheden voor leraren om vervangend en/of aanvullend leermateriaal van verschillende platforms te halen. De Digitale School, kortweg Digischool genoemd, is daar een voorbeeld van. Digischool heeft een educatieve website ontwikkeld voor leraren. Zij kunnen hier leermateriaal zoeken en leraren kunnen leermateriaal op de website plaatsen en het daardoor met andere collega’s delen. Voor de verschillende vakken zijn er vakcommunities, die worden gecoördineerd door community managers.

Het CLU geeft trainingen aan de community managers. In deze trainingen krijgen de community managers handvatten aangereikt om snel te kunnen bepalen wat goed leermateriaal is en waar nog wat aan te verbeteren valt.
Eén van de handvatten is een checklist. In deze checklist staan criteria die te maken hebben met de vindbaarheid, de taalkundige kwaliteit en de leerpsychologische kwaliteit van het leermateriaal.
Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen:

  • Hoe herken ik een goede lay-out?
  • Hoe verhoog ik de leesbaarheid van een leertekst?
  • Hoe orden ik leerstof zodanig dat leerlingen er effectief van leren?
  • Wat zijn de beste didactische strategieën?
  • Waarom is het formuleren van leerdoelen zo belangrijk?
  • Hoe zorg ik ervoor dat werkvormen aansluiten bij het leerdoel en de doelgroep?

Bovenstaande onderwerpen worden steeds behandeld aan de hand van het te verbeteren leermateriaal.

Datum: 2013-07-19 19:26:52.0