Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Het CLU biedt hulp in het kader van het Doorbraakproject ICT en Onderwijs

Op 8 april jl. organiseerden het Doorbraakproject Onderwijs en ICT en Leerling 2020 een werkconferentie voor leveranciers, uitgeverijen en distributeurs van leermiddelen. Centrale vraag daarbij was wat nodig is om de Leerlabs binnen het VO tot een succes te maken. Het CLU heeft haar diensten aangeboden voor een drietal Leerlabs/vragen.

Overheid en scholen op zoek naar doorbraakmogelijkheden van ICT
Veel scholen hebben de afgelopen jaren gestoeid met de vraag hoe ICT het best ingezet kan worden in het onderwijs. Essentiële vraag daarbij was hoe je gebruik kunt maken van de meerwaarde van ICT. Daarnaast is er vanuit de Rijksoverheid het besef gekomen dat ICT een belangrijk middel is om te komen tot economische groei. Het kabinet heeft daarom in het regeerakkoord afgesproken dat er publiek-private doorbraakprojecten met ICT komen. De overheid werkt hier samen aan met het bedrijfsleven en onderzoeks- en kennisinstellingen.

Onderwijs en de best mogelijke inzet van ICT
Voor het onderwijs is gesteld dat het de komende jaren kwalitatief toponderwijs moet gaan realiseren: onderwijs dat adaptief en activerend is, de leerling centraal stelt, transparantie biedt over haar presteren en doelmatig is georganiseerd. Om dit te bereiken is het bieden van meer maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs een must. ICT is een doorslaggevend middel om dit alles mogelijk te maken. De stap naar meer gepersonaliseerd onderwijs, ondersteund door ICT, blijkt echter niet makkelijk te zijn.

Het doorbreken van belemmeringen
Het Doorbraakproject werkt aan het doorbreken van belemmeringen en blokkades voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat scholen hun eigen keuzes maken en stappen zetten in het bieden van maatwerk met ICT. Daarom wil het Doorbraakproject de vraagkant (vanuit zowel het primair als het voortgezet onderwijs) versterken en de markt in beweging zetten. De vragen van scholen en schoolbesturen over gepersonaliseerd leren met ICT staan daarbij centraal.

CLU-aanbod voor de leerlabs in het VO
Het CLU wil graag een bijdrage leveren aan de volgende leerlabs voor het VO:

1. Arrangeren van digitale content
Bij het arrangeren van content wil je als leraar eerst weten wat goede content is. Vervolgens kun je de stap maken naar het veranderen van die content, passend bij je eigen situatie. De volgende aspecten kunnen daarbij aan de orde komen:

  • Hoe herken je kwalitatief goed materiaal om mee te arrangeren?
  • Hoe kun je bij bestaande content passende vragen maken zodat de content beter begrepen wordt?
  • Welk beeldmateriaal heb je nodig?
  • Hoe zorg je ervoor dat het werkgeheugen niet overbelast wordt?

En zo zullen er nog allerlei vragen naar boven komen die individuele leraren of lerarenteams beantwoord willen zien.

2. Inrichten individuele leerroutes
Voor dit leerlab kunnen we leraren en lerarenteams begeleiden bij het inrichten van individuele leerroutes. Eerst analyseren we op welke wijze leraren(teams) willen personaliseren. Wil je rekening houden met verschillend(e) doelen, leerstijlen, niveau, tempo, etc.? Vervolgens kijken we naar hoe je dat kunt doen en wat de consequenties daarvan zijn. Waar heb je rekening mee te houden? Samen kunnen we criteria opstellen waaraan leermiddelen moeten voldoen, willen ze individuele leerroutes mogelijk maken. Ook kunnen we kijken of lesmateriaal adaptief genoeg is en hoe dit meer adaptief gemaakt kan worden en/of wat de rol van de leraar hierin kan zijn.

3. Digitale didactiek
Binnen dit leerlab kijken we samen naar de vragen die leven en die beantwoord moeten worden.

  • Hoe zorg je ervoor dat digitale leermiddelen ook werkelijk meerwaarde hebben en dat het geen ‘boeken achter glas’ achter glas zijn?
  • Hoe adaptief is het materiaal dat aangeboden wordt, kan dat meer adaptief gemaakt worden en zo ja, hoe dan?
  • Welke modaliteiten (teksten, filmpjes, animaties, etc. ) kan ik het best wanneer gebruiken?
  • Hoe kan het werkgeheugen ontlast worden zodat er zo effectief mogelijk geleerd wordt?

Bij alles gaan we uit van hoe leerlingen leren.

De hulp aan leraren(teams) kan op allerlei manieren aangeboden worden: van coaching, netwerkleren en workshops tot en met een kant-en-klaar trainingsprogramma. We kijken daarbij wat het best past bij het team en/of de individuele leraar.

Wilt u meer weten over een mogelijke bijdrage van het CLU hierin, neem dan contact op met Hendrianne Wilkens.
Meer lezen over het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.