Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Internationale aandacht voor kwaliteit leermiddelen groeit

Zoals in de vorige alert al aangekondigd, vindt er van 11-13 september in Berlijn een conferentie plaats die georganiseerd wordt door IARTEM. Lees hieronder meer over IARTEM en wat u tijdens de conferentie kunt verwachten.

IARTEM: een internationaal netwerk van 500 wetenschappers, uitgevers en beleidsmakers

In 1991 besloten enkele Scandinavische onderzoekers op het gebied van schoolboeken en educatieve media om een conferentie te organiseren waar de resultaten van elkaars onderzoek werden uitgewisseld. Tijdens die conferentie werd tegelijkertijd een organisatie opgericht om die uitwisseling meer te formaliseren: de International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM).

Van meet af aan had Nederland een inbreng in het bestuur van die organisatie: aanvankelijk in de persoon van Marita Tholey (SLO) als bestuurslid, de laatste 15 jaar in die van Arno Reints (CLU) als penningmeester.

Eigen peer reviewed e-journal
IARTEM is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met een netwerk van zo’n 500 internationale wetenschappers, uitgevers en beleidsmakers die de kwaliteit van (digitale) leermiddelen als aandachtsgebied hebben. IARTEM heeft een eigen internationaal erkend e-journal, peer reviewed.

De conferentie van 11-13 september 2015
Elke twee jaar organiseert IARTEM een conferentie waarin resultaten van onderzoek worden uitgewisseld. Dit jaar vindt de 13e conferentie van 11-13 september plaats in Berlijn aan de Humboldt Universiteit, Unter den Linden.

Gezamenlijk onderzoek naar leermiddelen en leraren
Uit internationaal onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat veel leraren moeite hebben om de kwaliteit van leermiddelen goed te kunnen bepalen. Zeker nu er veel gebruikgemaakt wordt van vrij beschikbare digitale leermiddelen. Ook het arrangeren en zelf creëren van leermiddelen blijkt veel lastiger dan gedacht.

Het ontbreekt echter aan systematisch onderzoek naar de kennis die leraren hebben over de kwaliteit van leermiddelen, met name hoe leermiddelen kunnen bijdragen aan het leren van leerlingen. Vraag is ook of lerarenopleidingen wel voldoende aandacht hieraan besteden. Ook daarover is weinig bekend. Net zo min of kennis over de kwaliteit van leermiddelen onderdeel is van de competenties die leraren zouden moeten hebben. Het zijn met name deze vragen waardoor onderzoekers van IARTEM de handen ineen willen slaan en internationaal vergelijkend onderzoek willen uitvoeren.

Op de conferentie in Berlijn zal het onderzoeksprogramma worden gepresenteerd. Het CLU is gevraagd de coördinatie van het programma op zich te nemen.

Voor meer informatie over IARTEM en de conferentie in Berlijn: zie www.iartem.org.