Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Opleidingsaanbod Eerste Hulp bij Leermiddelen

Het CLU heeft hard gewerkt aan meerdere workshops over het maken en arrangeren van leermateriaal. De eerste workshops zijn ondertussen gegeven en zijn enthousiast ontvangen. Op deze pagina leest u meer over de opgedane ervaringen.

Eyeopeners en valkuilen
Tijdens de workshops Do’s en don’ts en Schrijven voor het scherm krijgen de deelnemers praktische handvatten aangereikt die ze direct toe kunnen passen op (zelf meegenomen) lesmateriaal. Voor de deelnemers was er een aantal eyeopeners. Bijvoorbeeld het nut van het activeren van voorkennis en het effect van de positie van een plaatje op een (web)pagina.

Aan de ene kant merken de deelnemers dat ze heel veel dingen automatisch al goed doen en wordt tijdens de workshop duidelijk waarom ze het goed doen. Het motiveert om deze bevestiging te krijgen. Aan de andere kant komen tijdens de workshop ook valkuilen boven tafel, zoals het feit dat filmpjes juist ook overbelasting van het werkgeheugen kunnen veroorzaken. Verder wordt vaak gedacht dat veel kleurgebruik in leermateriaal leuk gevonden wordt door leerlingen en daarom bijdraagt aan het leerproces. Veel deelnemers ervaren dat het ontwikkelen van leermateriaal best een vak apart is.

Leerdoelen formuleren; iedereen denkt het te doen, maar….
Telkens weer blijkt tijdens de workshops de noodzaak van goed geformuleerde leerdoelen. Wanneer de leerdoelen duidelijk zijn, kun je als ontwikkelaar bepalen welke leerstof/content nodig is in het leermiddel. Vervolgens bepaal je op welke manier je deze informatie het best kunt aanbieden. Via tekst of via een filmpje of een combinatie daarvan? Als leerdoelen volgens Bloom geformuleerd worden, is het eenvoudiger om de juiste opdrachten te bepalen. Deelnemers hebben ervaren dat er meer bij komt kijken dan alleen maar het SMART formuleren van leerdoelen.

Begrijpelijke teksten
De deelnemers hebben hier en daar nog flink gesleuteld aan hun leerteksten om ze begrijpelijk te maken. Het gebruik van kopjes en alinea’s is vaak wel bekend. Maar daarnaast worden teksten begrijpelijker door het gebruik van actieve werkwoorden en verbindingswoorden. De juiste mogelijkheden moeten benut worden om de lezer door de tekst heen te sturen en de aandacht te richten op belangrijke aspecten.

Lerarenregister
Op dit moment worden alle workshops van het CLU ingevoerd in het Lerarenregister. De workshops Do’s en don’ts (activiteitnummer sJ7TBadyJk) en Schrijven voor het scherm (activiteitnummer jfR14ahJSC).) zijn reeds gevalideerd. In het Lerarenregister kunnen zowel aanbieders van scholing als deelnemers aan workshops elkaar vinden om de professionaliteit van leraren te verhogen. Vanaf 2017 wil staatssecretaris Dekker de (na)scholing voor leraren verplicht stellen. Het Lerarenregister draagt hieraan bij.
Alle workshops van het CLU zijn of worden zodanig ontwikkeld opdat ze voldoen aan de eisen van het Lerarenregister. U krijgt dan ook een vastgesteld aantal registeruren voor de workshops of de training die u gaat volgen.