Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Kwaliteit van leermiddelen mede debet aan zakkende posities op ranglijsten

“We zakken, en nu echt” kopte Didactief in december naar aanleiding van het feit dat Nederland steeds verder wegzakt op de internationale TIMMS ranglijst (PO). Op hetzelfde moment kwamen de – eveneens dalende – PISA-resultaten (VO) beschikbaar. Reden voor Sander Dekker om er een brief van zes kantjes over aan de Tweede Kamer te sturen. In die zes kantjes lazen we opvallende woorden over het mindere plezier dat Nederlandse leerlingen in het leren lijken te hebben. Over het gebrek aan cognitief uitdagende en onderzoeksgerichte werkvormen, aan het ontbreken van effectieve docent-gestuurde instructie en aan de onvoldoende hulp en ondersteuning die de leerlingen ervaren van hun docenten.

“Ik wil weten waar ruimte zit voor verdere verbetering op de hogere vaardigheidsniveaus”, aldus de staatssecretaris. Aspecten die de kwaliteit van de gebruikte methodes in hun hart raken. Maar de brief rept met geen woord over die kwaliteit. De staatssecretaris gaat de komende maanden in gesprek met “in ieder geval” leraren, schoolleiders, de VO-raad, de SLO, de Inspectie van het Onderwijs en de lerarenopleidingen. Geen woord over de uitgevers. Merkwaardig als je bedenkt dat de kwaliteit van leren –vooral in Nederland- zo afhankelijk is van de kwaliteit van leermiddelen. Dat je die kwaliteit overlaat aan commerciële partijen (onder verwijzing naar de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs) is op z’n zachtst gezegd onbegrijpelijk. Dat is in andere ons omringende landen vaak anders.

Een vorm van kwaliteitsbewaking (keurmerk) van met name de leerzaamheid van de gebruikte leermiddelen is ook in ons land dringend geboden.

Arno Reints
Strategisch adviseur CLU