CLU leermiddelenalert februari 2016

In deze leermiddelenalert:

•  Nieuw opleidingsaanbod
•  Maak kans op een gratis module
•  Vanuit beroepsgerichte examenprogramma’s leerdoelen formuleren
•  Leermiddelen aanpassen voor passend onderwijs
•  Op afroep begeleiding bij leermiddelen maken: de CLU-strippenkaart
•  (Hoe) willen leraren vo zich professionaliseren?
•  VO-content pakt advies CLU voortvarend op
•  Een greep uit de nieuwe projecten

---

Nieuw opleidingsaanbod

Op 15 maart start ons opleidingsaanbod met nieuwe leergangen en los te volgen modules. Meer informatie over de leergangen leermiddelen maken (basis/verdieping), gepersonaliseerd leren, blended learning en passend onderwijs vindt u hier.

U kunt zich tot tien dagen voor aanvang voor de modules inschrijven.

Voor de eerste module leermiddelen maken (basis) kunt u zich nog tot 5 maart inschrijven!

---

Maak kans op een gratis module

Volg ons op LinkedIn en/of op Facebook en maak kans op het volgen van één module uit ons trainingsaanbod naar keuze t.w.v. €175,-. Kijk op LinkedIn en/of op Facebook om te zien wat u hiervoor moet doen.

---

Vanuit beroepsgerichte examenprogramma's leerdoelen formuleren

Net als veel andere (v)mbo-opleidingen is Groenhorst haar leermiddelen aan het herschrijven in het kader van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s voor 2016. Tijdens het ontwikkelproces kwamen ontwikkelaars tot de conclusie dat de kwaliteit van een leermiddel al snel valt of staat met goed geformuleerde leerdoelen. Geen gemakkelijke klus, vandaar dat Groenhorst hierbij ondersteuning van het CLU heeft gevraagd. Lees hier meer.

---

Leermiddelen aanpassen voor Passend Onderwijs

Leerlingen met een austismespectrumstoornis (ASS) hebben andere psychologische, gedragsmatige en cognitieve kenmerken dan leerlingen zonder deze stoornis. Hoe kun je bij het gebruiken, aanpassen en/of maken van lesmateriaal in het Passend Onderwijs rekening houden met de verschillende eigenschappen en beperkingen van leerlingen met ASS? Dat is de vraag die beantwoord is tijdens de tweedaagse training in november 2015 voor leerkrachten en ontwikkelaars. De deelnemers hebben zelf meegebracht lesmateriaal stap voor stap aangepast. Leraar24 heeft de eerste dag vastgelegd in het volgende filmpjeZelf de tweedaagse training volgen? Klik hier voor meer informatie.

---

Op afroep begeleiding bij leermiddelen maken: de CLU-strippenkaart

Sinds kort kunt u gebruikmaken van strippenkaarten bij het CLU. U bent dan in een bepaalde periode verzekerd van begeleiding. Voorbeelden:

• begeleiding bij de keuze van leermiddelen

• feedback op zelf gemaakt/gearrangeerd lesmateriaal

• begeleiding bij het maken/arrangeren van leermiddelen

• begeleiding bij het geschikt maken van leermiddelen voor gepersonaliseerd leren

• begeleiding bij het geschikt maken van leermiddelen voor passend onderwijs

Vooraf bepalen we hoeveel strippen er nodig zijn. Lees hier meer over mogelijkheden en prijzen.

---

(Hoe) willen leraren vo zich professionaliseren?

Als leraren in het voortgezet onderwijs leermiddelen maken, arrangeren en/of beoordelen, willen ze daarin dan geschoold worden en zo ja, hoe? Dit is de onderzoeksvraag van het onderzoek dat Isabel Spruijt uitvoerde voor het CLU. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat leraren in het vo zich graag fysiek-collectief professionaliseren. Fysiek betekent hierbij het ‘face-2-face leren’ en collectief houdt in ‘samen met anderen leren’. Wilt u meer weten over de professionaliseringsvoorkeuren van leraren en hoe u het beste kunt aansluiten bij de scholingsbehoefte van uw collega’s/team? Lees hier het hele onderzoeksrapport.

---

VO-content pakt advies CLU voortvarend op

Het CLU voerde voor VO-content een verkennend onderzoek uit naar de kwaliteit van de Stercollecties. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een expert-indruk van deze methoden. Het CLU heeft daartoe vanuit leerpsychologisch perspectief de verschillende Stercollecties bekeken. In een verslag zijn de positieve en verbeterpunten genoemd en is er een advies opgesteld. Op basis hiervan worden de komende maanden aanpassingen gedaan in een selectie van het materiaal. Nadat leerlingen en docenten met het aangepaste materiaal hebben gewerkt, vindt er een evaluatie plaats. Lees verder. Klik hier voor de uitgegeven publiekversie van VO-content. 

---

Een greep uit de nieuwe projecten

Voor het Calvijn College te Goes verzorgden we een workshop over het maken van opdrachten. Centraal hierbij stond de koppeling met de leerdoelen van Bloom en opdrachten waarmee gedifferentieerd kan worden in het kader van gepersonaliseerd leren. 

Bij het Groenhorst College staat een terugkomdag op het programma na een traject van verschillende workshops over het maken van leermiddelen en begeleiding bij het formuleren van leerdoelen. 

Ook de sectoren Luchtvaart en Rail van de STC-Groep anticiperen op de herziene kwalificatiedossiers voor het mbo. Zij gaan hun leermiddelen, die veelal zelf gemaakt moeten worden, daarop aanpassen. Het CLU gaat een aantal workshops verzorgen over het maken van leerzame leermiddelen.

Lees hier meer over onze nieuwe projecten.

---

Volg ons nu ook op LinkedIn en Facebook en blijf op de hoogte van ons actuele trainingsaanbod.