---

Leermiddelenalert september 2016

Leraren willen kwaliteit leermiddelen aangetoond zien 

 

Beste lezer,

Voor de zevende keer presenteert de SLO de resultaten van de Leermiddelenmonitor. De monitor onderzoekt hoe in het Nederlandse onderwijs in de ogen van leraren en schoolleiders wordt omgegaan met (digitale) leermiddelen. In vergelijking met vorige edities lijkt het erop dat leraren minder enthousiast zijn om zelf leermiddelen te maken. Niet verbazingwekkend: leermiddelen maken is nu eenmaal niet eenvoudig.

Opvallend is dat leraren als een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van leermiddelen noemen: dat het gewenste leereffect is aangetoond (54% voor papieren leermiddelen en 52% voor digitale leermiddelen). Hoewel het erg moeilijk is om het gewenste leereffect van een specifiek leermiddel aan te tonen, is er al wel heel veel bekend over algemene kenmerken die bepalen wanneer leermiddelen wel en geen leereffect hebben. Veel leraren beschikken echter niet of nauwelijks over deze kennis. Ook in lerarenopleidingen wordt er weinig of geen aandacht aan besteed.

Het zou goed zijn als leraren meer kennis hadden van welke kenmerken van leermiddelen wel en welke niet bijdragen aan het leerproces van leerlingen. Mogelijk dat dan de trend wordt doorgezet dat ze steeds minder vaak vinden dat leermiddelen er per se aantrekkelijk uit moeten zien… Of zullen we toch maar overgaan tot het afgeven van keurmerken?

Arno Reints

Strategisch adviseur CLU

De leermiddelenmonitor is te bekijken op de site van SLO. 

CLU Artikelen

---

Leermiddelen maken? Stel uw eigen leerprogramma samen!

Leermiddelen maken is een complexe vaardigheid. Standaardtrainingen volstaan niet meer. Het CLU biedt daarom vanaf september 2016 leerprogramma’s op maat aan, incompany. Op grond van een uitgewerkte lijst leervragen kunt u zelf bepalen welke vragen op dit moment voor uw organisatie belangrijk zijn. Wij helpen graag om een passend programma samen te stellen.

Activerende werkvormen: waarom zou je ze gebruiken?

In de afgelopen periode organiseerde het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst (B/CKC) docentendagen om hun trainers te professionaliseren. Het CLU heeft op deze docentendagen workshops gegeven over activerende werkvormen. De deelnemers kregen antwoord op vragen als: Wat zijn activerende werkvormen? Waarom zijn ze nuttig? Hoe zorg je voor een actieve les?

---

CLU Nieuws

---

CLU krijgt tweejarig contract met Belastingdienst en Rijkswaterstaat

Het CLU gaat de komende twee jaar onderwijskundige ondersteuning bieden bij de opleidingen van De Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Bij de Belastingdienst bieden we deze ondersteuning al jaren, Rijkswaterstaat komt daar nu bij.

We gaan onder andere didactische trainingen geven aan docenten, auteurstrainingen voor auteurs en ontwikkelaars, studievaardigheidstrainingen voor studerenden en begeleidingsvaardigheidstrainingen voor mentoren en coaches. Verder gaan we begeleiding geven bij het ontwikkelen en schrijven van didactisch materiaal en doen we lesbezoeken en docentobservaties. 

We verheugen ons erop de komende jaren onze bijdrage te kunnen leveren aan het opleidingsaanbod van de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Wilt u ook onderwijskundige ondersteuning in uw organisatie? Mail h.wilkens@clu.nl.

CLU levert bijdrage aan jubileumevent VO-content

Op 15 november 2016 viert VO-content zijn vijfjarig bestaan met een jubileumevenement. Docenten, beleidsmedewerkers, teamleiders, schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs die geïnteresseerd zijn in maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn uitgenodigd zich in te schrijven voor deze dag. Het CLU levert een bijdrage in de vorm van een interactieve presentatie. Tijdens deze presentatie gaan we in op de vraag hoe opdrachten in de Stercollecties aan te passen zijn zodat deze beter aansluiten bij de eigen doelgroep. Lees hier meer over het event.

Schrijven voor het beeldscherm

Een aantal mensen heeft zich aangemeld voor onze training Schrijven voor het beeldscherm. Bij zes geïnteresseerden lassen we, in overleg met u, een  training in. Heeft u interesse? Meld u aan via het inschrijvingsformulier of mail secretariaat@clu.nl.

Volg CLU op Twitter

Sinds kort heeft CLU een Twitter-account. Volg ons nu ook via @CLUadvies om op de hoogte te blijven van ons actuele trainingsaanbod en ander nieuws.