Leermiddelenalert december 2016

Waarom geen register voor ontwikkelaars van leermiddelen?

 

Beste lezer,

Er is veel te doen over de wet die het Lerarenregister regelt, deze wet is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Tijdens het vijfjarig bestaan van VO-content sprak Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, hier ook over. Hij vergeleek het onderwijs met de zorg. En stelde dat daar waar een foutje in de zorg hersteld kon worden, foutjes in het onderwijs onomkeerbaar zijn: “je kunt immers niet terug vanuit een hogere opleiding naar een lagere.”

Het is bekend dat artsen en verpleegkundigen geregistreerde beroepen zijn. En om als beroepsbeoefenaar erkend te blijven moet je je verplicht laten bijscholen. Als beroepsgroepen in de zorg dat al moeten, dan moeten die in het onderwijs dat dus zeker!

En als we het dan toch over beroepsgroepen in het onderwijs hebben: waarom zou die van ontwikkelaar van leermiddelen daar niet tussen kunnen zitten? Waarom is daar geen opleiding voor? Met competentieprofielen en examens en al. Ik hoop dat de VELON en de Onderwijscoöperatie elkaar snel zullen vinden zodat de huidige competentieprofielen voor leraren aangevuld kunnen worden met competenties voor het ontwikkelen van leerzame leermiddelen. 

Arno Reints

Strategisch adviseur CLU

www.clu.nl

 

CLU Artikelen

---

Differentiëren met opdrachten: ja maar hoe?

Op 15 november sprak Hendrianne Wilkens namens het CLU tijdens het jubileumevent van VO-content over differentiëren met opdrachten. Door te differentiëren kunt u beter tegemoet komen aan de vaak verschillende behoeften van leerlingen. Daardoor zullen ze eerder een gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid ervaren en betere leerprestaties halen. Met drie voorbeelden van opdrachten voor wiskunde, Duits en aardrijkskunde laten we zien hoe u met eenvoudige aanpassingen in het lesmateriaal veel meer verschillende leerlingen kunt aanspreken. 

CLU onderzoek

---

Speciaal leermateriaal voor kinderen met beperkingen in de informatieverwerking?

Hebben kinderen met diagnose ASS of ADHD baat bij aangepast leermateriaal? Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs is er meer diversiteit in de klassen van het reguliere onderwijs. Digitaal leermateriaal kan adaptief zijn en zich aanpassen aan de voorkeuren van kinderen met een beperking in de informatieverwerking. Is dat nodig? Sosha Timmermans schreef er haar masterscriptie over. 

CLU Nieuws

---

Educatieve uitgeverijen gaan blended met ons nieuwe concept

Net als veel grote educatieve uitgevers zien ook de kleinere educatieve uitgeverijen zich voor de uitdaging gesteld om digitale leermiddelen efficiënt en effectief te combineren met papieren leermiddelen. Want zo langzamerhand is wel duidelijk dat de opmars van digitale leermiddelen niet te stuiten is. En we weten ook dat een juiste combinatie van digitaal en papier de effectiviteit van leermiddelen bepaalt.

Het CLU heeft op basis van onderzoek een eigen blended concept ontwikkeld, waarbij we digitaal materiaal vooral kiezen wanneer multimodale en adaptieve functies wenselijk zijn. Momenteel verzorgen we bij enkele uitgevers trainingen en studiedagen, waarbij we samen met hen op zoek gaan naar de optimale mix voor de doelgroep. Heeft u ook interesse in een training? Mail dan met secretariaat@clu.nl, we bespreken graag de mogelijkheden voor uw organisatie. 

Eigen methode wereldoriëntatie voor Bonaire, nu ook voor groepen 3 en 4

Sinds 2010 is Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland. Geleidelijk aan moeten de leerlingen op Bonaire aan dezelfde exameneisen voldoen als die in Europees Nederland. In eerste instantie werden methodes die in Nederland ontwikkeld en gebruikt zijn naar Bonaire verstuurd. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de context voor de leerlingen op Bonaire een hele andere is dan die in Nederland. En dat ook de taalsituatie aangepaste leermiddelen vraagt. Daarom is enkele jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van een methode Wereldoriëntatie vanuit de Caribische context. Het CLU verzorgde daarbij de redactionele en onderwijskundige begeleiding. Recent is besloten om ook voor de groepen 3 en 4 leermateriaal te maken. Het CLU is daarbij wederom gevraagd om de ontwikkeling onderwijskundig te begeleiden.

Het CLU voert assessments uit bij onderdeel van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan de professionalisering van de werknemers. Dit betekent dat er veel trainers nodig zijn om trainingen te geven. Het CLU verzorgt al jaren trainingen Didactische Vaardigheden zodat deze (aankomende) trainers zich het vak eigen kunnen maken.

Om de kwaliteit te borgen vinden nu ook assessments plaats, zowel bij startende als ervaren trainers. Het CLU is een van de twee bureaus die deze gaat uitvoeren. En dat is niet toevallig. Niet alleen is het CLU al jaren preferred supplier, maar we zetten ook, met onze academische wortels, nog steeds graag onze academische vaardigheden in. En daaronder valt zeker ook het systematisch verzamelen en analyseren van informatie, zoals we dat doen bij assessments, toetsen, screeningen en audits. 

Overig nieuws

---

Vereniging voor Educatieve Auteurs timmert aan de weg

Zo’n tien jaar geleden ontstond bij enkele educatieve auteurs de behoefte de krachten te bundelen om zo de beroepsgroep te versterken. Sinds die tijd groeide de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) gestaag waarbij ze een steeds belangrijkere gesprekspartner werd bij juridische en auteursrechtelijke zaken. Daarbij heeft de VvEA zich ook altijd hard gemaakt voor de verdere professionalisering van het vak. En heeft ze daarom samen met ons enkele keren de Leermiddelendagen georganiseerd. Inmiddels is de VvEA onderdeel van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, die recent is gedoopt tot de Auteursbond. Binnenkort viert de VvEA haar tienjarig bestaan met verschillende activiteiten. Voor actuele informatie zie www.educatieveauteurs.nl.

VO-content laat zich van beste kant zien

Op 15 november vierde VO-content uitbundig haar vijfjarig bestaan. Zo’n vierhonderd mensen –merendeel leraren- vierden dit mee. Het is duidelijk dat de Stercollecties van VO-content in een groeiende behoefte voorzien, gelet op de groei in aantal collecties, deelnemende scholen en leerlingen. VO-content besteedt veel zorg aan de kwaliteit van de leermiddelen. En we zijn er trots op daarvan onderdeel te mogen uitmaken. Met name omdat ons concept van leerzaamheid zo consequent mogelijk wordt toegepast. Zo voert het CLU screeningen van de Stercollecties uit, begeleidt bij de verbetering van die collecties, en traint de ontwikkelaars van Studio VO hierin. En zo worden de Stercollecties steeds leerzamer. Voor meer informatie zie www.vo-content.nl

Wij wensen u een leerzaam en inspirerend 2017 toe met veel frisse en heldere ideeën!

---

Volg CLU op Twitter

Sinds kort heeft CLU een Twitter-account. Volg ons nu ook via @CLUadvies om op de hoogte te blijven van ons actuele trainingsaanbod en ander nieuws.