---

Leermiddelenalert juli 2017

Educatieve auteurs pleiten voor meer onderzoek naar rol leermiddelen in het onderwijs

Beste lezer,

Onlangs is de Vereniging van Educatieve Auteurs onderdeel geworden van de Auteursbond: sectie Educatieve Auteurs. De sectie treedt meteen met veel ambitie naar buiten. Zo is er op 11 november voor het eerst de Dag van de Educatieve Auteur met niemand minder dan Paul Kirschner als spreker. En er zijn workshops. Het is de bedoeling dat op die dag ook de Educatieve Parel wordt uitgereikt aan een auteur die een uitstekende les heeft gemaakt en daarmee heeft laten zien over welke competenties een goede educatief auteur beschikt.

Tom van de Geugten schrijft in de laatste nieuwsbrief van de VvEA dat er zo weinig aandacht is voor de rol van leermateriaal in het onderwijs. Dat moet veranderen, vindt hij: ”Om beter te begrijpen waar we als educatieve auteurs mee bezig zijn, zouden we moeten weten welk onderzoek in binnen- en buitenland in dit verband is uitgevoerd. En we zouden nieuw onderzoek kunnen bevorderen door met antwoorden op de vraag naar buiten te treden”. Hier zijn wij het als CLU van harte mee eens. In het buitenland is en wordt al aardig wat onderzoek gedaan (zie: www.iartem.org), Nederland blijft achter.

Wellicht kunnen de educatieve auteurs voor smeerolie zorgen?

Arno Reints

Strategisch adviseur CLU

clu.nl  

CLU Onderzoek

---

Bloom uit de tijd? Welnee! 

Op Twitter ontstond onlangs (weer!) een discussie over de taxonomie van Bloom. PhD Brenda Sugrue schreef dat deze taxonomie uit de tijd is en ongeschikt voor het onderwijs. Anne-Wil Abrahamse, student onderwijskunde, was niet zomaar overtuigd en dook de literatuur in. Uit haar analyse volgt dat de herziene versie van Anderson en Krathwol veel bezwaren van Sugrue oplost en dat deze versie volstaat als je, zoals het CLU, op een systematische wijze goed opgebouwd leermateriaal wilt ontwikkelen. Inspirerend en leerzaam!

CLU Artikelen

---

Begeleiding-op-maat bij het verdiepen van een training

Bureau Dijkstra werkt op het terrein van relationele en sociale veiligheid en verzorgt onder andere scholingstrajecten en workshops. Ondanks vele tevreden klanten, wilde Dijkstra de onderwijskundige kant van haar werk verdiepen: hoe formuleer je leerdoelen met passende opdrachten, en is het mogelijk daar een gemakkelijk bruikbaar draaiboek te maken? 

Een goed differentiërende biologiemethode

De methode 10 voor Biologie gebruikt de taxonomie van Bloom om te differentiëren. Dat klinkt veelbelovend! We bekeken en recenseerden de methode.  

CLU Nieuws

---

Veel belangstelling voor leermiddelenconferentie in Lissabon

Van 27 – 29 september organiseert IARTEM voor de 14e keer haar tweejaarlijkse internationale leermiddelenconferentie, dit keer in samenwerking met de Lusófona Universiteit van Lissabon. De belangstelling is ook dit keer weer groot. Zo’n 150 onderzoekers uit 40 landen presenteren er hun onderzoek naar leermiddelen. Voorafgaand aan de conferentie is er een dag speciaal voor PhD-studenten. Het thema van de conferentie luidt: Changing media – changing schools? Daarmee verwijzend naar de vraag in hoeverre digitale leermiddelen de didactiek beïnvloeden. Aanmelden voor de conferentie kan nog tot 1 augustus (http://iartem.org).

Volg CLU op Twitter

Sinds kort heeft CLU een Twitter-account. Volg ons nu ook via @CLUadvies om op de hoogte te blijven van ons actuele trainingsaanbod en ander nieuws. 

Het CLU wenst u een ontspannen vakantie!