---

Leermiddelenalert maart 2018

Waarom Weten Wat Werkt misleidend is

Beste lezer,

We laten ons regelmatig wijsmaken dat bepaalde methodes of adaptieve programma’s "werken". En dat leraren er goed aan doen om zichzelf te bekwamen in het uitvoeren van praktijkonderzoek, zodat ze zelf kunnen nagaan wat werkt.

De afgelopen jaren heeft het Doorbraakproject Onderwijs & ICT gepoogd op dit gebied resultaten te boeken. In het eindrapport over het project staat dat kennis van digitale toepassingen een belangrijke randvoorwaarde is om een effectieve inzet van gepersonaliseerd leren met ict mogelijk te maken. “Scholen moeten weten wat werkt en wat niet”. Een van de leraren die zelf aan het woord komt, stelt zelfs dat het goed is om te onderzoeken wat écht werkt met ict. Echt?

In Didactief van maart 2018 fileert Koeno Gravemeijer de beperkingen van onderzoek naar ‘wat werkt’. Zo is vergelijkend onderzoek in de praktijk niet uitvoerbaar, noch betaalbaar en werkt het vertragend en conserverend: je moet immers steeds nagaan of ‘iets’ werkt en ‘iets anders’ niet. Maar Gravemeijer noemt nog een tweede, meer fundamenteel punt: als ‘iets’ werkt voor de hele groep, zegt dat nog niets over het effect op een individuele leerling.

Het is dan ook niet voldoende om te weten óf iets werkt, maar ook hoe, wanneer en voor wie het dan wel werkt. Want als het vandaag wel werkt, zou het zomaar kunnen zijn dat het over een paar weken niet meer werkt, bij andere leerlingen niet werkt, in een andere klassensituatie niet werkt enzovoorts. Je moet als het ware kunnen verklaren waaróm iets werkt om als ontwerper te kunnen claimen dát iets werkt. Enkele jaren geleden bracht Kennisnet een publicatiereeks uit onder naam “Weten Wat Werkt en Waarom”, ook wel 4W genoemd. Wat jammer dat die laatste W eraf is gevallen.

Arno Reints

Strategisch adviseur CLU

clu.nl  

---

CLU Onderzoek

Weten leraren voldoende over leerzaamheid van leermiddelen?

Als leraren nieuwe leermiddelen kiezen voor het onderwijs doen ze dat voornamelijk intuïtief. Ze hanteren zelden onderbouwde criteria. Ook lerarenopleidingen schenken nauwelijks aandacht aan bewezen leerstrategieën. We presenteren de eerste resultaten van ons literatuuronderzoek naar selectieprocessen van leraren.

Wat zijn geschikte leermiddelen voor het NT2-onderwijs aan nieuwkomers?

Het CLU is bezig met het onderzoek naar leermiddelen voor het NT2-onderwijs: welk materiaal is geschikt voor nieuwkomers en kunnen we hier criteria voor opstellen? We doen het onderzoek in het kader van de versnellingsvraag over ict-differentiatie voor nieuwkomers. 

---

Workshops

We geven regelmatig praktische workshops aan opleiders. Deze maand deden we er een over leerdoeldenken én eentje als webinar. 

Leerdoeldenken ook voor leerlingen

Zowel voor leraren als voor leerlingen is het belangrijk om vanuit leerdoelen te leren denken. We gaven een workshop voor leraren bij een werkconferentie van Leerling2020.

---

Doelgroep verspreid over het land? Organiseer een webinar

Een webinar is echt een uitkomst als je mensen die verspreid over het land werken en wonen wilt bereiken. Voor VO-content organiseerden we de inhoudelijke kant van een webinar voor docenten. We delen graag onze positieve ervaringen

---

Volg CLU op Twitter

Het CLU heeft ook een Twitter-account. Volg ons via @CLUadvies om op de hoogte te blijven van ons actuele trainingsaanbod en ander nieuws.