Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Lopende projecten/kort nieuws

Toetsen maken als onderdeel van leermiddelen ontwikkelen.

We krijgen de laatste tijd steeds vaker het verzoek om te ondersteunen bij het maken van toetsen. Meestal in de vorm van een korte training. Deze verhoogde aandacht heeft enerzijds te maken met de behoefte aan betere informatie over de leerprestaties van leerlingen in het kader van learning analytics. Anderzijds draagt de verandering van de kwalificatiestructuur in het mbo er ook toe bij.

Het maken van toetsen is een logische stap bij het maken van leermiddelen. De leerdoelen die aan de basis staan van het lesmateriaal vormen immers ook de basis van de te maken toetsen. Tot zover niet zo ingewikkeld. Dat wordt het wel als de betrouwbaarheid van de toets in het geding is: hoeveel vragen moeten er gemaakt worden, hoeveel afleiders als het om meerkeuzevragen gaat, etc.

Ook interesse in een incompany toetsen maken? Neem dan contact op met Hendrianne Wilkens.

Belastingdienst intensiveert trainingen Didactische Vaardigheden

Van oudsher heeft het CLU een nauwe samenwerking met het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst (B/CKC). Het CLU is gevraagd een offerte in te dienen voor wederom een meerjarige samenwerking op dat gebied.

Juist voor bedrijfsopleidingen is het van belang dat docenten didactisch sterk zijn. Goede docenten, in combinatie met een goede leeromgeving en/of goed lesmateriaal, kunnen deelnemers tijdens een training aanzetten tot effectief en efficiënt leren. Hierdoor zal de energie die in de training gestoken is sneller te zien zijn op de werkvloer.

De CLU-strippenkaart vindt gretig aftrek

Het blijkt dat de CLU-strippenkaart in een behoefte voorziet. Veel organisaties willen graag wat onderwijskundige ondersteuning bij verschillende onderwijskundige vraagstukken. Door een strippenkaart te kopen zijn ze enige tijd, variërend van enkele weken tot een jaar, verzekerd van deze hulp. Een groot voordeel is dat meerdere collega’s gebruik kunnen maken van de strippenkaart. Lees hier meer over de CLU-strippenkaart.

Voorkeursdagen opgeven voor bijwonen leergangen/modules

Het opleidingsaanbod van het CLU breidt zich steeds verder uit. We krijgen veel positieve reacties op de grote variatie aan onderwerpen. Het blijkt voor veel mensen lastig te zijn om de vaststaande data vrij te roosteren. Daarom is het nu ook mogelijk om, naast de vastgestelde data, dagdelen op te geven waarop u wel zou kunnen. Wij stellen op basis hiervan data vast voor de modules. Belangstelling hiervoor? Laat dit weten met het contactformulier onder vermelding van de leergang/modules waarvoor u belangstelling heeft. We nemen dan contact met u op.

Stel uw incompany samen uit de modules van het open opleidingsaanbod

Wilt u een training helemaal op maat? U kunt ideeën daarvoor opdoen met behulp van het bestaande opleidingsaanbod. We kunnen dan in een gesprek bekijken hoe we de wensen en mogelijkheden op elkaar aan laten sluiten. Wellicht wilt u een aantal onderdelen uit modules meer aandacht geven en daarbij een aanvulling met een module toetsconstructie. Er is heel veel mogelijk. U kunt uw belangstelling aangeven met behulp van het contactformulier.

Archief

Scholen weten steeds vaker de weg naar het CLU te vinden om haar docenten te scholen in het ontwikkelen van lesmateriaal. 

Workshop Opdrachten maken op het Calvijn College Goes  

logo Calvijn college

Het Calvijn College in Goes gebruikt veel lesmateriaal dat speciaal voor de eigen school is ontwikkeld. Het CLU is gevraagd om te ondersteunen met behulp van een workshop over het maken van opdrachten. Centraal stond de koppeling van opdrachten aan de leerdoelen die volgens de taxonomie van Bloom geformuleerd waren. Op deze manier ontstond er een doelgerichte opbouw in niveaus van de opdrachten. Daarnaast werd aandacht besteed aan het maken van opdrachten waarmee gedifferentieerd kan worden zodat gepersonaliseerd leren beter mogelijk wordt. Lees hier meer over de taxonomie van Bloom.

Nieuwe kwalificatiestructuur in vmbo vraagt om nieuwe leermiddelen Groenhorst

logo Groenhorst

Vanaf 1 augustus 2016 geldt in het vmbo een nieuwe kwalificatiestructuur. Voor veel vmbo-opleidingen geldt dat nieuwe leermiddelen vereist zijn. Soms nieuw ingekocht, soms zelf ontwikkeld. Zo is bij Groenhorst vmbo een kernteam van ontwikkelaars getraind in het ontwikkelen van leermiddelen. Daarnaast heeft het CLU Groenhorst ondersteund bij het formuleren en classificeren van leerdoelen. Lees hier meer over dit project.

Luchtvaart en Rail STC-Group vernieuwt haar lesmateriaal

stc-group

Ook de mbo-sector Luchtvaart en Rail van het Scheepvaart en Transportcollege gaat haar lesmateriaal vernieuwen in verband met de herziene kwalificatiedossiers. De betreffende docent-ontwikkelaars krijgen een uitvoerige training in het maken van leerteksten, het gebruik van illustraties en filmpjes, het selecteren en ordenen van content en het vormgeven van het materiaal. Daarbij ligt de nadruk op de leerzaamheid van het lesmateriaal. Dat wil zeggen hoe het materiaal zodanig te maken is dat studenten er het meest van leren, zonder dat het werkgeheugen onnodig belast wordt. De training, die een doorlooptijd heeft van bijna een half jaar, is zodanig opgezet dat trainen en ontwikkelen van concreet lesmateriaal hand in hand gaan. De training bevat dan ook diverse feedbackmomenten.

Archief

Unesco-IHE: training in het ontwikkelen van digitale leermiddelen

Unesco

In Delft zetelt het UNESCO Institute for Higher Education (IHE). Dit instituut verzorgt academische opleidingen op het gebied van water. Er zijn vier master opleidingen op het gebied van water zoals watermanagement, -vervuiling en -productie. Vanuit de hele wereld, met name uit de ontwikkelingslanden, komen studenten deze opleidingen in het Engels volgen. Een deel van het aanbod wordt ook gegeven als online en korte cursussen.  De 90 docenten moeten allemaal een basiskwalificatie Onderwijs (BKO) halen. Daarnaast krijgen de docenten een post-BKO-aanbod in het maken van examens en student coaching. UNESCO-IHE wil nu ook een post-BKO-cursus leermiddelenontwikkeling aanbieden en heeft het CLU gevraagd deze te ontwikkelen en uit te voeren in het Engels. In de cursus staat vooral (maar niet alleen) het selecteren, organiseren en verpakken van digitale leerstof centraal.

Gezondheidsopleidingen Defensie stappen over op e-learning

Ministerie van Defesie

Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainings Centrum verzorgt opleidingen voor al het geneeskundig personeel van Defensie (DGOTC). Het centrum heeft een reorganisatie achter de rug waarbij de gehele ontwikkelprocedure van opleidingen eveneens is vernieuwd. Deze vernieuwing wordt tevens aangegrepen om de ontwikkeling van e-learning ter hand te nemen. In een vijfdaagse leergang helpt het CLU bij het ontwikkelproces van e-learning. Daarbij passen de ontwikkelaars het geleerde tijdens de leergang meteen toe op een zelf te ontwikkelen e-learningproduct.

Facta organiseert conferentie over puberende jongens in het vo/mbo

Facta

Op 10 maart 2016 organiseert Facta een conferentie over onderpresterende jongens in het voortgezet onderwijs en mbo. Het CLU verzorgt er een sessie over de rol die leermiddelen daarbij kunnen spelen. Daarbij wordt uiteengezet hoe leerstijlen en leervoorkeuren van jongens en meisjes van elkaar verschillen. En hoe veel leermiddelen de leervoorkeuren van meisjes beter bedienen dan die van jongens. Hoe herken je als docent in leermiddelen de aspecten die jongens meer aanspreken, zoals het gebruik van soorten teksten, plaatjes en opdrachten? En hoe kunnen docenten bestaande leermiddelen aanpassen zodat jongens zich meer aangesproken voelen en daardoor meer inspanning willen leveren?