Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Wat kunnen we voor u betekenen?

Hoe weet je of een (digitaal) leermiddel doet wat het moet doen: leren mogelijk maken? Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben we een instrument ontwikkeld waarmee dat bepaald kan worden: het MeetInstrument LeermiddelenKwaliteit (MILK). Daarbij is uitgangspunt of en in hoeverre het leermiddel effectief leren van leerlingen of studenten bevordert. Dit instrument vormt de basis voor onze evaluaties.

Hoe wordt deze expertise ingezet?

Klik hier voor meer voorbeelden.