Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

MILK

Wat bepaalt de kwaliteit van leermiddelen?

Het antwoord op die vraag hangt af van de functie die je aan leermiddelen toekent. Het CLU vindt dat leermiddelen primair de functie hebben om er mee te LEREN. Hoe meer leermiddelen bijdragen aan leren, des te hoger de kwaliteit zal zijn.

Vanuit dat perspectief werkt het CLU al geruime tijd aan een instrument waarmee de kwaliteit van leermiddelen vastgesteld kan worden: het MeetInstrument LeermiddelenKwaliteit, kortweg de MILK genoemd. De MILK gaat uit van negen leerfuncties van leermiddelen, verdeeld over drie hoofdcategorieën:

Per leerfunctie zijn verschillende items geformuleerd. Deze verwijzen allemaal naar belangrijke aspecten van leermiddelen die het leren ondersteunen. De MILK wordt regelmatig getest op validiteit en betrouwbaarheid.

De MILK kan worden ingezet bij het ontwerpen van leermiddelen, het (formatief) evalueren van leermiddelen, het maken van een auteursinstructie, het opstellen van een Programma van Eisen of het begeleiden bij de implementatie van eenmaal gekozen of gebruikte leermiddelen.

Download de PowerPoint:
PowerPoint MILK