Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Projectvoorbeelden

  • Het CLU voerde voor VO-content een verkennend onderzoek uit naar de kwaliteit van de Stercollecties. In een verslag zijn de positieve en verbeterpunten genoemd en is er een advies opgesteld. Op basis hiervan worden de komende maanden aanpassingen gedaan in een selectie van het materiaal. Lees hier meer.
  • Het CLU begeleidt de sectoren Luchtvaart en Rail van de STC-Group bij het vernieuwen van haar lesmateriaal. Lees hier meer.
  • Van februari tot en met mei heeft het CLU een externe audit uitgevoerd voor de MBO-sectoren van het Scheepvaart en Transport College, bestaande uit lesobservaties, interviews en het beoordelen van lesmateriaal. Lees hier meer over het verloop van de audit.
  • in opdracht van Kennisnet verrichtten we onderzoek onder leerlingen en docenten naar de ervaren kwaliteit van EduApps. Lees het onderzoeksrapport hier.
  • voor Kennisnet verrichtten we tevens onderzoek naar de effecten van leerstijlkenmerken van jongens en meisjes in digitaal lesmateriaal (het rapport is hier te vinden)
  • eveneens voor Kennisnet voerden we een onderzoek uit naar de effectiviteit van adaptieve leermiddelen (klik hier om het rapport te lezen)
  • voor het Expertisecentrum Didactische en Digitale Aanpassingen (EDDA), een project van het Ministerie van OCW, voerden we een onderzoek uit naar de effecten van didactische en digitale aanpassingen aan lesmateriaal voor blinde en slechtziende leerlingen (lees het rapport hier)
  • redacteuren van Digischool hebben we getraind in het beoordelen van digitaal lesmateriaal dat door leden van de community gemaakt is
  • voor het Korean Institute for Curriculum and Examination (KICE) hebben we een symposiumbijdrage verzorgd over kwaliteitsborging van leermiddelen door de landelijke overheid. Klik hier voor de website van KICE.