Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bij het maken of arrangeren van leermiddelen komt veel kijken:

  • Hoe breng ik samenhang aan?
  • Wat voor opdrachten laat ik maken?
  • Wat voor beelden gebruik ik?
  • Mag ik zomaar alles van Internet gebruiken?

Voor alles geldt dat leermiddelen leerlingen of studenten effectief moeten helpen bij hun leerproces: ze moeten leren mogelijk maken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben we een set van criteria ontwikkeld waar kwalitatief goed leermateriaal aan moet voldoen: de MILK. Daarbij is uitgangspunt of, en in hoeverre, het leermiddel effectief leren van leerlingen of studenten bevordert. Deze criteria vormen de basis voor het maken van (digitale) leermiddelen.

Hoe wordt deze expertise ingezet?

  • wij ontwikkelen het lesmateriaal voor bedrijfsopleidingen
  • wij helpen scholen om zelf (digitaal) materiaal te kunnen ontwikkelen
  • wij ondersteunen opleidingen bij het maken van ontwerpen van hun onderwijs
  • wij adviseren en ondersteunen ontwikkelinstellingen en overheidsinitiatieven bij hun leermiddelenbeleid

Klik hier voor meer projectvoorbeelden.