Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Projectvoorbeelden

  • Het CLU ondersteunde het Calvijn College in Goes bij het maken van opdrachten in leermiddelen. Centraal stond de koppeling van opdrachten aan de leerdoelen die volgens de taxonomie van Bloom geformuleerd waren. Lees hier meer over dit project.
  • Voor het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en TrainingsCentrum (DGOTC) verzorgde het CLU een vijfdaagse training over het ontwikkelen van een e-learningmodule. Lees hier meer over deze gegeven training.
  • Bij het Groenhorst College heeft het CLU een kernteam van ontwikkelaars getraind in het ontwikkelen van leermiddelen. Lees hier meer over deze training.
  • verschillende (v)mbo-scholen begeleidden wij bij het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal in het kader van de invoering van intersectoraal onderwijs. Lees hier meer.
  • bij verschillende opleidingen aan de Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) zijn we betrokken geweest bij het herontwerp van de opleiding.
  • de afdeling Curriculumontwikkeling van het Ministerie van Onderwijs op Aruba hebben wij begeleid bij het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes voor het basis- en voortgezet onderwijs
  • verschillende scholen voor voortgezet onderwijs op Curaçao begeleidden wij bij het maken van lesmateriaal in het kader van de invoering van taalgericht vakonderwijs. Meer lezen over dit project? Klik hier.
  • in opdracht van het Openbaar Lichaam op Bonaire hebben we de lessen van een nieuwe methode wereldoriëntatie, Wereldwijzer, zowel taalkundig als onderwijskundig geredigeerd en onderwerpen aangedragen voor de lessen. Lees hier meer over dit project.