Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Projectvoorbeelden

  • voor de Belastingdienst zijn wij preferred supplier voor het geven van trainingen in didactische vaardigheden
  • voor Biebsearch hebben we een basisreader didactische vaardigheden ontwikkeld die als basis dient voor het geven van trainingen aan bibliotheekmedewerkers
  • medewerkers van de Afdeling Curriculumontwikkeling van het Ministerie van Onderwijs op Aruba hebben wij getraind in didactische vaardigheden en in coaching op de werkplek