Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Werkplekopleiden

Het CLU heeft in opdracht van SBCM en in samenwerking met IVIO-Didactiek een methodiek ontwikkeld speciaal voor bedrijven in de Sociale Werkvoorziening: Werkplekopleiden (WPO).

De methodiek van Werkplekopleiden (WPO)

In Nederland zijn steeds meer bedrijven in de sociale werkvoorziening die zich richten op het systematisch opzetten van het opleiden op de werkplek. Juist in de sociale werkvoorziening is het belangrijk dat leren en werken samengaan. Voor deze systematische manier van opleiden op de werkplek hebben IVIO-Didactiek en het CLU in opdracht van SBCM een methodiek ontwikkeld waarmee werknemers de benodigde werknemerscompetenties kunnen verwerven: Werkplekopleiden (WPO). De methodiek is erop gericht dat werknemers tijdens het werk verschillende werknemerscompetenties kunnen verwerven. Enkele voorbeelden van deze werknemerscompetenties:

  • Zet een opdracht om in actie.
  • Houdt zich aan de huisregels.
  • Controleert of de aanwijzingen zijn opgevolgd.
  • Benadert klanten vriendelijk

Er is een trainingsaanbod gericht op verschillende doelgroepen binnen een SW-bedrijf: werkplekopleiders, coaches en het management. Nieuw is een ‘Train de trainer’ waarbij medewerkers van SW-bedrijven leren om zelf de WPO-trainingen binnen hun bedrijf te geven.

Meer weten? Lees dan hieronder het voorbeeld van WPO op Bonaire:

Werkplekopleidingen (WPO) op Bonaire

Op Bonaire is behoefte aan de methodiek van werkplekopleiden bij de Stichting Mangazina di Rei. Mangazina di Rei is een cultuurpark en leercentrum. Het cultuurpark heeft het karakter van een openlucht museum, waar bezoekers de cultuur van Bonaire kunnen zien, voelen en proeven. Als leercentrum heeft Mangazina di Rei niet alleen educatieve waarde voor toeristen, het biedt ook diverse soorten leerwerkplekken aan jongvolwassenen en volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende werksoorten, zoals op het gebied van administratie, bezoekersbegeleiding, de giftshop, de keuken, ateliers voor souvenirs en de muziekafdeling. Op de meeste plaatsen geldt dat er sprake is van interactie met toeristen.

Het CLU heeft op Mangazina di Rei samen met de medewerkers die de jongeren begeleiden gezocht naar een effectieve inzet van WPO. Aan de orde kwamen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Welke competenties zijn van belang voor medewerkers op Magazina di Rei?
  • Hoe observeer je? Wat zijn valkuilen daarbij.
  • Hoe ziet een leerwerkperiode eruit?
  • Welke opdrachten zijn wanneer voor welke medewerker geschikt?
  • Hoe weet je welke vooruitgang er is?