Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Kwaliteit van leermiddelen

Doelgroep: Voor makers van leermiddelenbeleid en gevorderde leermiddelenmakers.
Type: tweedaagse scholing
Prijs: € 600,- (incl. btw)*

* Speciale verlaagde prijs bij de start van het nieuwe schooljaar.

Doel

Aan het eind van deze scholing kunt u criteria opstellen aan de hand waarvan u (eigen gemaakte) leermiddelen kunt beoordelen en waarmee u leermiddelen kunt maken en arrangeren. De criteria hebben betrekking op:

Inhoud

Tijdens deze tweedaagse scholing kijken we naar zowel papieren als digitale leermiddelen. Er wordt daarbij gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen deze twee, en naar de meerwaarde van de mogelijkheden van digitale leermiddelen. Zo zijn digitale leermiddelen bij uitstek geschikt om leerstof aan te bieden op een manier die meerdere zintuigen tegelijk aanspreekt. Leerstof die zodanig aangeboden wordt, is vaak het meest effectief.
Aan de hand van de kennis die u opdoet over hoe mensen leren en wat dit betekent voor leermiddelen, bepaalt u wat voor uw situatie nodig is om de leermiddelen te verbeteren. U stelt zelf een pakket samen van de belangrijkste criteria en maakt aan de hand daarvan een stappenplan.
Er wordt zoveel mogelijk met eigen materiaal gewerkt. Als u dit (nog) niet heeft, is er voldoende materiaal voorradig om mee te werken.

Programma

De scholing bestaat uit een afwisseling van theorie en zo mogelijk de toepassing daarvan op het eigen ontwikkelde lesmateriaal. Alles wat tijdens de scholing aan de orde komt, kunt u koppelen aan wat u van plan bent verder te ontwikkelen.
Heeft u nog geen lesmateriaal ontwikkeld? Geen probleem. Er is genoeg materiaal voorhanden om de opdrachten op toe te passen.

Wat u meeneemt

Inschrijven

Vul onderstaand formulier in om u in te schrijven voor de workshop Kwaliteit van leermiddelen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Voornaam
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats