Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Over CLU

Het CLU is het adviescentrum voor leermiddelenontwikkeling in Nederland, en in toenemende mate ook daarbuiten. Onze doelgroep is het onderwijs en onderwijsdienstverleners.

Vanuit een leerpsychologische invalshoek doen wij onderzoek naar de kwaliteit van leermiddelen en verbinden de uitkomsten daarvan met de praktijk. We kijken dus naar hoe mensen leren, om van daaruit te bepalen op welke wijze leermiddelen het best vorm kunnen krijgen.

Door het geven van trainingen aan en het begeleiden van (docent)ontwikkelaars kan het CLU u verder helpen de kwaliteit van uw leermiddelen te verhogen. Natuurlijk kunnen we ook voor uw organisatie onderzoek doen en een advies uitbrengen over de te nemen stappen als het bijvoorbeeld gaat om leermiddelenbeleid. Een aantal van onze projectvoorbeelden:
Projectvoorbeelden Evalueren van leermiddelen
Projectvoorbeelden Maken van leermiddelen
Projectvoorbeelden Opleiden

Het CLU is onder de naam U-CLU B.V. geregistreerd bij bij de K.V.K. te Utrecht. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 30151115