Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

Publicaties

Van Twaalf tot Achttien: de leerzaamheid van leermiddelen

Wie bewaakt de leerzaamheid van leermiddelen? Dit is de titel van het artikel dat Hendrianne Wilkens schreef voor het tijdschrift ‘van twaalf tot achttien’ (maart 2016). De essentie van dit artikel is dat leerzaamheid niet altijd voorop staat bij makers van leermiddelen. Lees hier het hele artikel. In van twaalf tot achttien leest u de reactie van een grote en een kleine uitgever op het artikel.

4W: Weten Wat Werkt en Waarom

Vier artikelen over leermiddelen in Van Twaalf tot Achttien

Voor het vakblad Van Twaalf tot Achttien voor docenten VO heeft het CLU vier artikelen geschreven rondom de kwaliteit van leermiddelen.

Geïnteresseerd geraakt in Van Twaalf tot Achttien? Kijk op www.van12tot18.nl

Onderzoeksrapporten

Hieronder vindt u de rapporten van diverse onderzoeken die het CLU in opdracht heeft uitgevoerd.

CLU boekenreeks

In de CLU boekenreeks zijn 5 delen verschenen. U kunt de boeken bestellen via uitgeverij BSL.

Mastertheses

Onderstaande mastertheses zijn geschreven door studenten die bij het CLU aan hun afstudeeronderzoek hebben gewerkt.

Stageopdrachten

Sosha Timmermans schreef een theoretische onderbouwing over het belang van aangepaste leermiddelen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. In deze theoretische onderbouwing wordt, op basis van wetenschappelijke literatuur, een relatie gelegd tussen leerlingen met een autismespectrumstoornis in het regulier onderwijs, wat dit betekent voor leermiddelen en welke aanpassingen daarbij nodig zijn.