Het CLU adviseert bij het ontwikkelen, kiezen en beoordelen van leermiddelen voor het onderwijs. De kwaliteit van leermiddelen staat daarbij voorop. We baseren ons op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en doen zelf onderzoek naar de kwaliteit van leermiddelen. Zo willen we een bijdrage leveren aan een effectief leerproces.

Nieuws van het CLU

28 november 2023

CLU gaat door als Stichting

Eindelijk is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het CLU is een Stichting geworden. Graag brengen we je op de hoogte van het doel van de Stichting en leggen we uit waarom deze wisseling van organisatievorm voor ons zo belangrijk is.

2 november 2023

CLU levert bouwstenen voor kwaliteitskader Impuls Open Leermateriaal (IOL)

Het CLU is gevraagd om bestaande kwaliteitskaders voor open leermateriaal te analyseren, op grond daarvan bouwstenen voor een IOL-kwaliteitskader te ontwikkelen en met adviezen te komen voor de implementatie van dat kader. Het door het CLU ontwikkelde kader bevat een groot aantal criteria die belangrijk zijn bij het ontwikkelen en kiezen van open leermiddelen.

29 september 2023

Leereenheden ontwerpen op het mbo

Het Alfa-college in Assen, Groningen, Hardenberg en Hoogeveen is actief bezig met het herontwerpen van haar onderwijsaanbod, flexibiliseren van curricula en het geschikt maken van leereenheden voor Leven Lang Ontwikkelen. Een veel gebruikte ontwerpstrategie is het modulariseren; het benoemen van leereenheden.

26 juni 2023

Staat van het onderwijs 2023: leskwaliteit onder de maat

Naar aanleiding van de nieuwste Staat van het Onderwijs heeft de Onderwijsinspectie de leskwaliteit onder de loep genomen. Die is duidelijk onder de maat. Ook ervaren leraren lijken het moeilijk te vinden effectief les te geven. Effectieve leermiddelen kunnen leraren ondersteunen.

19 juni 2023

Lerarenenquête: methodes sterk sturend op de inhoud van lessen, minder op didactiek

We vroegen via lerarenpanel Teacher Tapp of en hoe leraren een methode gebruiken in hun lessen en hoe bepalend die dan is. In dit artikel lees je over de uitkomsten van deze vragen.

3 juni 2023

Hoe kijken leraren Nederlands aan tegen de methodes Nederlands?

Welke methodes gebruiken leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs, hoe gebruiken ze deze methodes en wat waarderen ze aan die methodes - en wat niet? We beschrijven resultaten uit een peiling onder leraren.

Agenda

10 november 2023
3e Nationaal Congres Zelfregulerend leren - CPS Onderwijsontwikkeling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* Verplicht veld