Het CLU adviseert bij het ontwikkelen, kiezen en beoordelen van leermiddelen voor het onderwijs. De kwaliteit van leermiddelen staat daarbij voorop. We baseren ons op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en doen zelf onderzoek naar de kwaliteit van leermiddelen. Zo willen we een bijdrage leveren aan een effectief leerproces.

Nieuws van het CLU

26 juni 2023

Staat van het onderwijs 2023: leskwaliteit onder de maat

Naar aanleiding van de nieuwste Staat van het Onderwijs heeft de Onderwijsinspectie de leskwaliteit onder de loep genomen. Die is duidelijk onder de maat. Ook ervaren leraren lijken het moeilijk te vinden effectief les te geven. Effectieve leermiddelen kunnen leraren ondersteunen.

19 juni 2023

Lerarenenquête: methodes sterk sturend op de inhoud van lessen, minder op didactiek

We vroegen via lerarenpanel Teacher Tapp of en hoe leraren een methode gebruiken in hun lessen en hoe bepalend die dan is. In dit artikel lees je over de uitkomsten van deze vragen.

3 juni 2023

Hoe kijken leraren Nederlands aan tegen de methodes Nederlands?

Welke methodes gebruiken leraren Nederlands in het voortgezet onderwijs, hoe gebruiken ze deze methodes en wat waarderen ze aan die methodes - en wat niet? We beschrijven resultaten uit een peiling onder leraren.

16 mei 2023

Minister: “Kwaliteit van leermiddelen moet omhoog”

Uit de kamerbrief die minister Wiersma van Onderwijs in april 2023 heeft gestuurd, blijkt dat hij de kwaliteit van leermiddelen omhoog wil krijgen, met meer onderzoek, meer informatie over prijs en kwaliteit van leermiddelen en een maatstaf voor kwaliteitsbepaling. Dit zijn mooie stappen in de goede richting, wat het CLU betreft.

7 mei 2023

Let op met digitale leerteksten

Steeds meer leerlingen lezen leerteksten (zoals een studieboek) digitaal en online. Dit is niet zonder risico’s. Uit onderzoek blijkt dat lezers digitale teksten moeilijker lezen dan papieren teksten. Waar kun je als leraar op letten als je je leerlingen digitaal laat lezen?

31 maart 2023

Onderzoek naar digitale adaptieve leermiddelen. Deel II: effectiviteit van digitale adaptieve programma’s

Adaptieve programma’s zijn in opkomst in het onderwijs, maar werken ze zoals we denken? In dit tweede deel van een korte serie bekijken we de effectiviteit van digitale adaptieve programma’s. Dit keer deel II: de effectiviteit van digitale adaptieve programma's.

Agenda

10 november 2023
3e Nationaal Congres Zelfregulerend leren - CPS Onderwijsontwikkeling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* Verplicht veld