Sietske Dijkstra werkt op het terrein van relationele en sociale veiligheid. Ze doet onderzoek, geeft lezingen, workshops, verzorgt scholingstrajecten en geeft advies op strategisch niveau. Ondanks vele tevreden klanten, wilde Dijkstra meer inhoudelijke kennis vergaren over de onderwijskundige kant van haar werk: hoe formuleer je leerdoelen met passende opdrachten, en is het mogelijk daar een gemakkelijk bruikbaar draaiboek te maken? Ook wilde ze meer inzicht in de mogelijkheden van blended learning. Het CLU geeft trainingen op maat en daarom vroeg ze ons om de nieuw te ontwikkelen workshops te begeleiden.

Het begeleidingstraject zag er als volgt uit.
1. Eerst was er een korte theoretische introductie, toegespitst op Dijkstra’s leervragen. In twee uur tijd behandelden we hoe je leerdoelen SMART formuleert, hoe je dat doet op basis van de taxonomie van Bloom en hoe je daar passende werkvormen bij formuleert. Ook bespraken we hoe je een handzaam draaiboek maakt en de mogelijkheden van blended learning.
2. Daarna maakte Dijkstra zelfstandig een opzet voor het draaiboek, wij gaven hier feedback op en we bespraken de leerdoelen en de opdrachten.
3. Dijkstra herzag het draaiboek op basis van de feedback. Waar nodig kreeg ze tussentijds feedback.
4.Aan het eind was er een nabespreking.

Wat leverde het op?

Dijkstra is blij met de verdiepende laag die ze heeft kunnen aanbrengen in haar trainingen:
“Ik begrijp hoe belangrijk het is om bij het ontwerp eerst te investeren in het formuleren van scherpe doelen en daarbij gebruik te maken van de taxonomie van Bloom. Ik heb meer inzicht in het ontwerp en doorontwikkelen van een echt goede cursus, grondig (voor)werk loont.
Ik vond het waardevol om met iemand met een gedegen onderwijskundige visie te sparren, dit naast mijn vakinhoudelijke oog te leggen en om schriftelijke feedback te krijgen op mijn concept.”

Vind hier meer informatie over Bureau Dijkstra.

Begeleiding op maat

Het voordeel van een begeleidingstraject is dat we het volledig op maat kunnen maken. We gaan in op de specifieke situatie van de organisatie op dat moment. Je kunt de stap die je wilt maken zo klein of groot maken als je zelf wilt. Er was één f2f moment en verder ging alles digitaal en zo nodig telefonisch.

Behoefte aan persoonlijke feedback op uw werk?

Voor meer informatie kunt u ons mailen.