Pivot Point heeft een eigen opleidingsmethode ontwikkeld voor kappersopleidingen en kapsalons. Wij screenden het lesmateriaal dat Pivot Point ontwikkelt en keken daarbij naar de kwaliteit en dus de leerzaamheid van het materiaal en naar de begrijpelijkheid van de vertalingen. Dit was onze aanpak.

PP International heeft een eigen opleidingsmethode ontwikkeld voor kappersopleidingen en kapsalons. Pivot Point International is gevestigd in Chicago en is verder te vinden wereldwijd in vijftig andere landen, ook in Nederland en België. Op verzoek van PP Benelux heeft het CLU het lesmateriaal gescreend. We keken naar algemene kenmerken van leerzaamheid van het in de Verenigde Staten ontwikkelde materiaal én naar de begrijpelijkheid van de in het Nederlands vertaalde teksten voor België en Nederland.

De screening

Allereerst bepaalden we de te beoordelen materialen: een theorieboek, praktijkboek, een werkboek en een online leerplatform met alle mogelijkheden (video’s, e-books, een quiz, posten van foto’s, liken van inhoud). Daarna beoordeelden we het materiaal met behulp van ons Meetinstrument Leermiddelen Kwaliteit (de MILK). We keken daarbij naar de kwaliteit van:

 • de leerstof (selectie, ordening en gebruik van modaliteiten)
 • de didactische benadering (werkvormen en opdrachten, didactische strategieën, regulatie van het leerproces)
 • de presentatie (leesbaarheid, beelden, lay-out)

  De resultaten van de screening hebben we in een verslag met veel print screens verduidelijkt. In het hoofdstuk met de conclusies is in één oogopslag te zien wat positieve punten en verbeterpunten zijn. In het advieshoofdstuk valt te lezen hoe de verbeterpunten gerealiseerd kunnen worden.

  Enkele uitkomsten

  Wat opviel aan het materiaal is dat het zeer aantrekkelijk is voor de doelgroep: er zijn veel verduidelijkende afbeeldingen die de leerteksten goed ondersteunen en veel praktische opdrachten die vooraf worden gegaan door duidelijke video’s. Studenten zullen zich goed kunnen identificeren met het lesmateriaal en zullen dus graag de taken uit willen voeren. Aan de digitale aspecten van het materiaal kan nog wel wat verbeterd worden.

  Lesmateriaal voor de kappersopleiding

  Slot

  De screening sloten we af met een telefonische meeting met PP Benelux en de collega’s in de Verenigde Staten waarin we de adviezen toelichtten en iedereen verheldering kon vragen.