Medewerkers van Zorggroep Tangenborgh gaan in de komende periode trainingen geven over verschillende onderwerpen en aan verschillende doelgroepen in de organisatie. Omdat zij geen didactische achtergrond hebben, gaf CLU een training didactische vaardigheden.

De training

De training vond incompany plaats en duurde twee dagen, met een week ertussen. De deelnemers kregen voorafgaand aan de training de opdracht een les van 15-20 minuten voor te bereiden. Op deze lessen kregen ze feedback van hun medecursisten en de trainer. Tussen de lessen door kregen de deelnemers informatie over:

  • Fasen in het docentschap
  • Hoe mensen leren
  • Het belang van het activeren van voorkennis
  • Het formuleren van leerdoelen
  • Verschillende activerende werkvormen en het belang daarvan
  • Wat zit er in een presentatie

De leerdoelen werden in overleg met de opleidingsadviseur van Tangenborgh vastgesteld. Op basis daarvan werkten we de training uit in de vorm van een draaiboek, lesmateriaal en een PowerPoint.

Teach as you preach

Voor de trainer die deze training geeft is het altijd een uitdaging omdat het principe teach as you preach natuurlijk optimaal gehanteerd moet worden. De trainer moet dan ook niet schromen om zichzelf op de hak te nemen en de deelnemers te wijzen op wat hij/zij zelf niet goed deed. Dit levert dan ook af en toe hilarische situaties op. Natuurlijk werden er ook veel activerende werkvormen gehanteerd, omdat je daar veel van leert en om de deelnemers te laten ervaren welke werkvormen effectief zijn.

Eyeopeners

Het bleek voor deelnemers best spannend om een les van 15 tot 20 minuten voor te bereiden en uit te voeren. Gelukkig was de spanning er bij de meesten snel af omdat het snel duidelijk werd dat je heel veel leert van zelf lesgeven en de feedback van anderen. En we zorgden ervoor dat het voor iedereen een veilige omgeving was door duidelijke eisen te stellen aan hoe je feedback geeft. Alle deelnemers deden dit heel respectvol.

De deelnemers hebben laten zien dat ze een les kunnen geven waarin ze in de inleiding voorkennis activeren, een duidelijk geformuleerd leerdoel benoemen en de programmapunten van de les laten zien. In de kern van de les gaven ze de informatie gestructureerd met behulp van een powerpointpresentatie die het werkgeheugen niet overbelast. Aanvankelijk was het nog wat lastig om een passende activerende werkvorm bij de les te vinden. Tot slot werd de les samengevat en beoordeeld of het leerdoel behaald was.

Sommigen merkten dat ze niet voldoende tijd hadden om de beoogde les te geven. We concludeerden dat de oorzaak daarvan niet tijdgebrek is, maar een te groot gekozen leerdoel. Als je het leerdoel klein houdt, kun je ook in 15 tot 20 minuten een les geven die aan alle eisen voldoet en is er dus ook nog ruimte voor een activerende werkvorm.

Naast deze eyeopeners waren er nog meer: je leert heel veel van zelf lesgeven en de feedback daarop, er zijn veel bruikbare activerende werkvormen en lesgeven is heel leuk!

CLU geeft trainingen en assessments

Een assessment kan een mooie volgende stap zijn na een training.

Ook interesse in een didactische training?