Dit herken je vast: je wilt met je team een studiedag organiseren om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, een gezamenlijke visie te ontwikkelen, of gewoon om bij te blijven. Maar na een inspirerende dag gaat iedereen weer naar huis en over tot de orde van de dag. Er is niets veranderd. Uitgeverij Couthinho wilde het anders doen. Wij organiseerden met hen een studiedag en delen graag onze positieve ervaringen.

1. Nadenken over organisatiedoelen

Een commissie van Coutinho bereidde de studiedag voor. Er werden zes organisatiedoelen geformuleerd die specificeerden voor welke ‘problemen’ de studiedag een oplossing moest bieden. Vervolgens stelden we samen vast hoe de studiedag die bijdrage zou kunnen leveren. En vooral: wat er na de studiedag op organisatieniveau nog nodig zou zijn om die organisatiedoelen daadwerkelijk te bereiken.

2. Koppelen aan persoonlijke doelen

De deelnemers aan de studiedag kregen informatie over die organisatiedoelen. Maar we vroegen ze ook welke kennis ze zelf al hadden, hoe belangrijk ze bepaalde onderwerpen vonden en vooral: wanneer de dag voor hen geslaagd zou zijn. Want welke organisatiedoelen je ook wil bereiken, uiteindelijk zul je ze moeten koppelen aan specifieke taken binnen de organisatie: van de uitgever, redacteurs, marketeer en van vormgevers.

3. Aan de slag met eigen werk

Op basis van de mix van organisatiedoelen en persoonlijke doelen hebben we een programma voor de studiedag samengesteld. Aan de deelnemers hebben we gevraagd om vooraf de theorie te bestuderen. Tijdens de studiedag zelf werd deze theorie kort herhaald en meteen toegepast op eigen werk. We gingen aan de slag met een tiental producten van Coutinho, waarbij het erom ging dat de medewerkers zelf moesten beoordelen of hun producten goed genoeg zijn.

4. Evalueren

De studiedag verliep in een uiterst constructieve en plezierige sfeer. Na afloop evalueerden we wat deelnemers van de studiedag vonden: vonden ze het nuttig, wat hadden ze bijgeleerd en wat droeg de dag bij aan de organisatiedoelen? We hebben een uitgebreide checklist ontwikkeld die door uitgevers, redacteuren, als vormgevers en marketeers kan worden toegepast. Een mooi voorbeeld van een concreet resultaat dat direct bijdraagt aan het werk van de medewerkers en de kwaliteit van de organisatie.

Evidence base

De onderwijskundige Kirkpatrick onderscheidt verschillende evaluatieniveaus:
1. Het reflectieniveau, waarbij deelnemers wordt gevraagd naar hun bevindingen.
2. Het kennisniveau, waarin wordt nagegaan wat de deelnemers hebben geleerd van de studiedag.
3. Het toepassingsniveau, waarin wordt nagegaan of de deelnemers het geleerde ook toepassen in de praktijk.
4. Het organisatieniveau, waarin wordt nagegaan of de organisatiedoelen bereikt zijn.
Rond de studiedag bij Coutinho is aan alle vier niveaus aandacht besteed.

Advies

We sloten af met een advies aan Couthino op basis van alle evaluaties, de studiedag zelf en de producten die medewerkers gemaakt hebben. CLU bleef betrokken bij de implementatie van deze adviezen.

Neem contact met ons op