Niemand laat zich graag opereren door een chirurg die zijn laatste training tien jaar geleden gehad heeft. We verwachten dan ook dat professionals een leven lang leren. Een goed opgezet ontwikkeltraject met behulp van assessment kan hierbij helpen. Een voorbeeld van de Belastingdienst.

Assessments bij de Belastingdienst

  • We beginnen zo’n traject met een training in didactische vaardigheden.
  • Daarna volgt een traject van twee jaar waarin de trainer toepast wat geleerd is, de opleidingscoördinator op lesbezoek komt en de trainer een portfolio bijhoudt.
  • Na twee jaar vindt het startersassessment plaats, op basis van het portfolio, een lesbezoek door de opleidingscoördinator en externe assessor, en een criteriumgericht interview.
  • Na het startersassessment worden ontwikkelafspraken gemaakt.
  • Deze ontwikkelafspraken zijn een opmaat naar een vervolgtraject van twee jaar waarin weer verder aan de ontwikkelafspraken wordt gewerkt.
  • Hierna volgt een borgingsassessment dat bijna hetzelfde is ingericht als het startersassessment.

Bij deze assessments maken we gebruik van de SBL-competenties. Voorbeelden van dergelijke competenties zijn didactische vaardigheid, organisatorische competentie en vakinhoudelijke bekwaamheid. SBL competenties hebben hun oorsprong in het onderwijs (ze zijn opgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren) en zijn in 2017 omgevormd tot de Bekwaamheidseisen voor leraren. Dit zijn eisen die tijdens de opleiding centraal staan en die ook in de beroepspraktijk gemonitord kunnen worden. Met goed opgezette assessments met duidelijk geformuleerde beoordelingscriteria per bekwaamheidseis, kun je dit systematisch doen.

Ervaringen

Trainers zijn enthousiast over deze werkwijze. Ze gaan actief aan de slag met ontwikkelpunten die ze samen met de assessor en opleidingscoördinator van de Belastingdienst voor zichzelf hebben vastgesteld. Ze merken dat ze vooruitgaan en bewuster naar het realiseren van hun ontwikkeldoelen toegroeien. Een mooi voorbeeld van professionalisering, want de nadruk ligt op ontwikkeling.

Assessment ook iets voor u?

Het is, goed opgezet, eenvoudiger dan u misschien denkt.