Eline Werkman deed voor het CLU onderzoek naar waar leraren op letten als ze een nieuwe methode kiezen of wanneer ze aanvullend (digitaal) lesmateriaal willen inzetten? Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat leraren sterk letten op de aantrekkelijkheid van het materiaal voor de leerlingen. En natuurlijk of de leerstof voldoende dekkend is voor bijvoorbeeld de kerndoelen. Leraren blijken minder te letten op de leerzaamheid van het materiaal.

Meer lezen?

Eline Werkman (2015). Cognitieve belasting door multimediale leermiddelen. Masterthesis.