Voor de zevende keer presenteert de SLO de resultaten van de Leermiddelenmonitor. De monitor onderzoekt hoe in het Nederlandse onderwijs in de ogen van leraren en schoolleiders wordt omgegaan met (digitale) leermiddelen. In vergelijking met vorige edities lijkt het erop dat leraren minder enthousiast zijn om zelf leermiddelen te maken. Niet verbazingwekkend: leermiddelen maken is nu eenmaal niet eenvoudig.

Opvallend is dat leraren als een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van leermiddelen noemen: dat het gewenste leereffect is aangetoond (54% voor papieren leermiddelen en 52% voor digitale leermiddelen). Hoewel het erg moeilijk is om het gewenste leereffect van een specifiek leermiddel aan te tonen, is er al wel heel veel bekend over algemene kenmerken die bepalen wanneer leermiddelen wel en geen leereffect hebben. Veel leraren beschikken echter niet of nauwelijks over deze kennis. Ook in lerarenopleidingen wordt er weinig of geen aandacht aan besteed.

Het zou goed zijn als leraren meer kennis hadden van welke kenmerken van leermiddelen wel en welke niet bijdragen aan het leerproces van leerlingen. Mogelijk dat dan de trend wordt doorgezet dat ze steeds minder vaak vinden dat leermiddelen er per se aantrekkelijk uit moeten zien… Of zullen we toch maar overgaan tot het afgeven van keurmerken?

Arno Reints

Strategisch adviseur CLU

De leermiddelenmonitor is te bekijken op de site van SLO.