Onlangs verscheen een rapport over een omvangrijk Amerikaans onderzoek naar het effect van methodes op de groei in prestaties van basisschoolleerlingen. Het betroffen in alle gevallen rekenmethodes.

Zo’n 6.000 leerlingen en 1.500 leerkrachten deden mee aan het onderzoek. Gedurende drie opeenvolgende schooljaren verzamelden de onderzoekers de resultaten van rekentoetsen en vergeleken die met de specifieke methode die de leerkrachten gebruikten. Wat bleek? De groei in prestaties gedurende die drie jaren bleek geen enkel verband te hebben met de gebruikte methode. Ook niet als de gebruiksintensiteit in aanmerking genomen werd, het niveau van de leerling of de ervaring van de leerkracht.

Wat ook bleek was dat van de 38 gebruikte en onderzochte methodes er slechts 5 voldeden aan de eisen van het What Works Clearinghouse, een agentschap van het U.S. Department of Education dat (educatieve) producten met elkaar vergelijkt op werkzaamheid.

Wanneer we deze twee onderzoeksresultaten op elkaar betrekken dan lijkt het erop dat methodes weinig van elkaar verschillen, terwijl 85% qua ‘werkzaamheid’ onder de maat presteert.

Vraag is of dit ook geldt voor de Nederlandse situatie? Ons is geen vergelijkbaar onderzoek in Nederland bekend waarin de effectiviteit op leerprestaties van methodes is vergeleken. Wat we zelf als CLU hebben ervaren is dat het ook in Nederlandse methodes schort aan kenmerken die te maken hebben met de werkzaamheid (door ons leerzaamheid genoemd). Variërend van een gebrek aan aantoonbaar effectieve instructiestrategieën, tot aan het vermijden van onnodige cognitieve belasting van het werkgeheugen.

Het zou zeer interessant zijn om ook in Nederland dergelijk onderzoek op te zetten zodat leerkrachten een goed beeld krijgen van de kwaliteit van methodes en de werkelijke verschillen tussen methodes. Want de vraag is of er iets wezenlijks te kiezen valt.

Bron

Blazar, D., Heller, B., Kane, T., Polikoff, M., Staiger, D., Carrell, S.,…& Kurlaender, M. (2019). Learning by the Book: Comparing math achievement growth by textbook in six Common Core states. Research Report. Cambridge, MA: Center for Education Policy Research, Harvard University.

Gevonden op:

Hebben handboeken weinig of veel invloed op onderwijs?