In een boeiende beschouwing in Didactief (september 2018) maakt Gert Biesta zich zorgen om de mogelijke overname van het onderwijs door Google. Goede vraag. Is zijn zorg terecht?

In een boeiende beschouwing in Didactief (september 2018) maakt Gert Biesta zich zorgen om de mogelijke overname van het onderwijs door Google. Goede vraag. Is zijn zorg terecht?

Sinds computers hun intrede in het onderwijs deden, is veel aandacht uitgegaan naar de technische mogelijkheden van ICT in het onderwijs – of de bedreigingen. Wat je met de nieuwe technologie allemaal wel niet kón kreeg veel meer aandacht dan de vraag waartóe je die technologie zou gebruiken.

Een doorn in het oog voor oude rotten als ik, want vergeten was die rijke traditie van onderwijskundige inzichten over didactiek, curriculum, implementatie en onderwijsvernieuwing die in de jaren tachtig was opgebouwd. Het werk van onderwijskundige reuzen als De Corte, Bloom en Fullan verdween naar de achtergrond. Misschien omdat de technologische ontwikkelingen te snel gingen om theoretisch bij te benen?

Langzamerhand groeide de invloed van ICT in het onderwijs en bepaald niet altijd in positieve zin. De dominantie van de technologie leidde ertoe dat onderwijs vooral leerlingvolgend onderwijs werd. Vaak lijkt het erop dat er meer getoetst wordt dan geleerd, want met toetscijfers kun je zo lekker rekenen en daar zijn computers nu eenmaal erg goed in.

Vergooglisering

Is het onderwijs er beter op geworden? In Nederland in ieder geval niet, gelet op de dalende lijn van de PISA-resultaten en het armoedige motivatiepeil van onze leerlingen.

Over de vergooglisering van ons onderwijs hoeven we ons op zich geen zorgen te maken. Belangrijker is dat het curriculum en leerdoeldenken weer leidend worden. Dat techniek een middel is en geen doel op zich en dat de mogelijkheden van de technologie ons onderwijs niet meer bepalen.

En dat gebeurt gelukkig weer steeds meer in de praktijk. Met aandacht voor het curriculum op curriculum.nu, aandacht voor leerdoeldenken met leerling2020 en hier en daar wordt zelfs Bloom voorzichtig herwaardeerd. Terecht.

Laten we weer goed over techniek nadenken. Dan kan Google zeker een bescheiden, doch nuttige bijdrage leveren aan ons onderwijs.

Arno Reints
Strategisch adviseur CLU