Kwaliteitscriteria

Om de kwaliteit van leermiddelen te kunnen beoordelen hebben we de MILK ontwikkeld. De MILK staat voor MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit. Met behulp van de MILK kun je gericht kijken naar de kwaliteit van leermiddelen. Daarbij staat kwaliteit vooral voor leerzaamheid van leermiddelen: in hoeverre ondersteunt het leermiddel een effectief leerproces van leerlingen? De criteria uit de MILK zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De huidige MILK bestaat uit 200 criteria, verdeeld over drie aspecten en weer verder onderverdeeld in negen categorieën:

Kwaliteit van de leerstof

  1. Selectie van leerstof
  2. Ordening van leerstof
  3. Modaliteiten van leerstof

Kwaliteit van de didactiek

  1. Didactische strategieën
  2. Werkvormen en opdrachten
  3. Metacognitie

Kwaliteit van design en presentatie

  1. Leesbaarheid van leerteksten
  2. Beelden
  3. Vormgeving

MILK-light

In de light-versie van de MILK is per categorie een selectie van criteria opgenomen. Deze light-versie bevat bijna 50 criteria en is bedoeld om relatief snel een beeld te krijgen van de kwaliteit van een leermiddel. Waar is dit leermiddel goed in en waar zal ik zelf als docent eventueel moeten aanvullen?

Met behulp van de MILK-light is het mogelijk om ‘al bladerend’ en wellicht ook discussiërend in ongeveer een uur tijd een globaal beeld van een leermiddel te krijgen. Je kunt daarbij zelf aangeven hoe je de kwaliteit van een bepaald criterium wil benoemen (zoals: ‘ontbreekt’, ‘zit wel goed’, ‘kan ik niet beoordelen’, ‘kan beter’ etc.). Aan het eind van de lijst kun je een eerste conclusie formuleren over de kwaliteit van het leermiddel.

Vergelijking van verschillende methodes

De MILK-light versie bevat, in tegenstelling tot de oorspronkelijke versie van 200 criteria, geen scoremogelijkheid. Voor een vergelijking van twee of meer methodes, bijvoorbeeld in het kader van een keuzeproces is deze MILK-light minder geschikt. Dan is diepgaandere analyse nodig. Ten behoeve daarvan hebben we een uitgebreidere versie beschikbaar waarop ook gescoord kan worden. Op deze manier kun je overzichtelijk de verschillen tussen methodes in kaart brengen. Deze versie wordt gebruikt onder begeleiding van het CLU.

Meer informatie over de kwaliteit van leermiddelen:

Gedachtengoed achter de MILK (PDF)

Wat onze keuzehulp MILK-light toevoegt aan andere hulpmiddelen om leermiddelen te kiezen

Vergelijking van twee aardrijkskundemethodes met behulp van drie criteria uit ‘ordening van de leerstof’

Copyright MILK-light

Creative Commons License

De MILK-light is bedoeld en gemaakt voor het onderwijs en we hebben er daarom bewust voor gekozen om hem publiek te delen. Hij mag dus gebruikt worden, onder naamsvermelding van het CLU, voor niet-commerciële doelen. Maar het is een afgewogen instrument. We willen dus niet dat hij aangepast wordt of selectief gebruikt zonder onze toestemming, volgens de Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.