Het Atlascollege in Hoorn organiseert ieder jaar een zogenaamde Atlasdag: een studiedag die in het teken staat van elkaar ontmoeten, leren en ontwikkelen. Het thema dit jaar was “Waardevol onderwijs”. Het CLU gaf een workshop Differentiëren met opdrachten. Tijdens deze workshop lieten we zien hoe je opdrachten kunt aanpassen aan het niveau, de interesse en leervoorkeur van leerlingen.

Om voorkennis te activeren kregen de docenten in groepjes de taak om opdrachten voor taal, wiskunde of een zaakvak aan te passen aan het niveau, interesses of leervoorkeur van hun leerlingen. De antwoorden kwamen plenair terug en we inventariseerden wat ze van de opdracht geleerd hadden.

De docenten hebben ervaren dat differentiatieopdrachten eenvoudiger te maken zijn dan ze aanvankelijk dachten. Een sprekend en direct toepasbaar voorbeeld is het minder talig maken van sterk talige opdrachten voor dyslectische leerlingen en leerlingen waarvoor Nederlands niet de moedertaal is. Dit kan door leerlingen een tekst om te laten zetten in een schema. Zo zullen ze de tekst anders gaan lezen en door het schema in te vullen, zullen ze de tekst ook beter begrijpen. De docent hoeft alleen het schema te maken waarmee leerlingen de tekst kunnen analyseren.