Onlangs is de Vereniging van Educatieve Auteurs onderdeel geworden van de Auteursbond: sectie Educatieve Auteurs. De sectie treedt meteen met veel ambitie naar buiten. Zo is er op 11 november voor het eerst de Dag van de Educatieve Auteur met niemand minder dan Paul Kirschner als spreker. En er zijn workshops. Het is de bedoeling dat op die dag ook de Educatieve Parel wordt uitgereikt aan een auteur die een uitstekende les heeft gemaakt en daarmee heeft laten zien over welke competenties een goede educatief auteur beschikt.

Tom van de Geugten schrijft in de laatste nieuwsbrief van de VvEA dat er zo weinig aandacht is de rol van leermateriaal in het onderwijs.
 Dat moet veranderen, vindt hij: “Om beter te begrijpen waar we als educatieve auteurs mee bezig zijn, zouden we moeten weten welk onderzoek in binnen- en buitenland in dit verband is uitgevoerd. En we zouden nieuw onderzoek kunnen bevorderen door met antwoorden op de vraag naar buiten te treden”. Hier zijn wij het als CLU van harte mee eens. In het buitenland is en wordt al aardig wat onderzoek gedaan (zie: www.iartem.org), Nederland blijft achter.

Wellicht kunnen de educatieve auteurs voor smeerolie zorgen?

Arno Reints
Strategisch adviseur CLU