De methode 10 voor Biologie gebruikt de taxonomie van Bloom om te differentiëren. Dat klinkt veelbelovend! We bekeken en recenseerden de methode.

Drie denkniveaus

De methode 10 voor Biologie is een online, opdrachtgestuurde methode voor biologie op havo/vwo-niveau. De onderbouwversie van de methode is recent opgezet naar de niveaus van de taxonomie van Bloom. In de methode 10voor wordt bij de vragen en opdrachten onderscheid gemaakt in drie denkniveaus:

Niveau 1: weten
Niveau 2: begrijpen
Niveau 3: gebruiken

Door het denkniveau bij de opdracht of vraag te noteren, weten leerlingen dat er meer verwacht wordt dan alleen maar kennis reproduceren. De leerling kan als ze een bepaalde vakinhoud leert meer opdrachten maken van het type om de leerstof beter te onthouden of juist de leerstof gebruiken om een probleem op te lossen. De docent kan de leerling sturen bij haar keuze van de opdrachten en vragen, waardoor een eigen leertraject ontstaat. Leerlingen die behoefte hebben aan veel instructie en herhaling krijgen extra opdrachten met het denkniveau “weten”. Leerlingen die de inhoud van de theorie snel in zich opnemen, kunnen door naar de opdrachten met het denkniveau “begrijpen”. Maar alle leerlingen moeten alle drie de type opdrachten kunnen maken. Uiteindelijk is er ook nog verrijkingsstof voor de leerlingen die weinig moeite hebben met de drie typen vragen. Een voorbeeld van opdrachten en vragen over het menselijk skelet zie je hieronder.

Voorbeeld menselijk skelet uit methode 10 voor Biologie

Verfijning

Met deze werkwijze kan gedifferentieerd worden naar niveau. Een volgende stap kan zijn om niveau III verder te verfijnen in toepassen (III), analyseren (IV), evalueren (V) en creëren (VI), om leerlingen van het hoogste niveau te blijven uitdagen.

Een andere verfijning kan worden aangebracht door de opdrachten per leerdoel te ordenen waardoor het gemakkelijker wordt een opbouw in de opdrachten te realiseren. Zo kan beter geanalyseerd worden op welk niveau een leerling afhaakt en vooral hoe dat komt. De niveaus van Bloom zijn immers vooral taxonomisch bedoeld: het realiseren van een lager niveau wordt voorwaardelijk gezien voor een hoger niveau.

Vooralsnog is het initiatief van 10 voor Biologie bewonderenswaardig te noemen. Een consequente toepassing van de taxonomie van Bloom leidt ongetwijfeld tot hogere leerprestaties van leerlingen. Makers en uitgever van 10 voor Biologie hebben op weg daarnaar toe een belangrijke stap gezet.