De PO-Raad zoekt basisscholen die nieuwe leermiddelen gaan kiezen en mee willen doen aan een (kwalitatief) onderzoek naar dit keuzeproces. Scholen die meedoen krijgen begeleiding bij het keuzeproces en worden gevolgd door een onderzoeker. Met de uitkomsten van het onderzoek moet duidelijk worden hoe het keuzeproces bij scholen nu verloopt en hoe dit verbeterd kan worden.

We zoeken scholen die:

  • een keuzeproces aangaan voor één vak;
  • na 1 september starten met het keuzeproces;
  • uiterlijk half mei het proces af willen ronden.

Aanpak

Het onderzoek Keuzeproces Leermiddelen is een kwalitatief onderzoek waarmee wordt beschreven hoe keuzeprocessen voor leermiddelen op basisscholen verlopen en wat de invloed is van het inzetten van drie typen interventies: procesbegeleiding, kennisontwikkeling en tools. Het onderzoek kijkt naar de effecten van deze interventies op de kwaliteit van het keuzeproces en naar het effect daarvan op de tevredenheid met de uiteindelijk keuze.

Scholen die meedoen met dit onderzoek, krijgen hulp en begeleiding bij het keuzeproces. Welke hulp en begeleiding ze precies krijgen, bepalen ze zelf. In de ‘rugzak’ van de procesbegeleider van onderzoeksbureau CLU zitten diverse hulpmiddelen. Er zijn tools beschikbaar die helpen het keuzeproces te structureren, scholen kunnen intensieve procesbegeleiding krijgen of bijvoorbeeld deelnemen aan een workshop of training. Een onderzoeker observeert de bijeenkomsten, doet documentenonderzoek en houdt achteraf interviews, om het keuzeproces zoals het is verlopen en de effecten van interventies erop te beschrijven. Het onderzoek kan volledig corona-proof worden uitgevoerd, afgestemd op de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Interesse?

Laat je interesse weten door voor 29 juni 2020 het intakeformulier in te vullen, dan neemt de PO-daad contact met je op. Om een representatief onderzoek uit te kunnen voeren maakt het CLU een selectie van scholen die deel kunnen nemen.