Met digitale leermiddelen kunnen we de onderwijscapaciteit anders – en hopelijk ook beter – benutten. Denk aan slimme digitale inroostering om team teaching mogelijk te maken of aan digitale examens. In een recent artikel zette Rola Hulsbergen een de voordelen van digitale middelen voor het onderwijs mooi op een rijtje.

Team Teaching

In de jaren 70/80 van de vorige eeuw kwam ‘team teaching’ in zwang. Een organisatievorm waarbij de groepsgrootte van leerlingen werd aangepast aan het didactische karakter van de ‘les’ die gegeven werd. Bij instructies werden ‘klassen’ leerlingen samengevoegd en volstond één docent om die instructieles te geven. De andere docenten werden gelijktijdig ingezet om individuele of groepsbegeleiding te geven. Voor roostermakers bleek team teaching uiteindelijk een te grote uitdaging om serieus toegepast te kunnen worden.

Inmiddels is het handmatig roosteren vervangen door digitaal roosteren en ontstaan er meer mogelijkheden. Vooral ook omdat we tegenwoordig de beschikking hebben over digitale leermiddelen en leerlingvolgsystemen waardoor leerlingen zelfstandiger aan het werk kunnen.

Resultaat

In haar artikel in Levende Talen Magazine van december 2019 presenteert Rola Hulsbergen zes scenario’s van hoe je met behulp van digitaal leermateriaal effectief op resultaat kunt sturen:

  • De docent laat leerlingen zelfstandig werken met digitaal leermateriaal en houdt zich bezig met leerlingen die hem/haar nodig hebben.
  • De docent maakt gebruik van flipping the classroom. De leerlingen bestuderen thuis de lesstof, en komen (al of niet) naar de les om die te verwerken.
  • De docent selecteert instructiefilmpjes om bovenbouwleerlingen te ondersteunen bij hun lessen aan onderbouwleerlingen.
  • De docent zorgt voor voldoende oefenmateriaal.
  • De docent selecteert bijlesmateriaal voor leerlingen die lessen moeten inhalen of extra ondersteuning nodig hebben.
  • De docent maakt gebruik van een interactieve examensite.

Tegelijkertijd zijn het stuk voor stuk scenario’s die om een andere organisatie van het onderwijs vragen en zo een bijdrage kunnen leveren aan het lerarentekort.

CLU

Het betreffende artikel van Hulsbergen constateert dat er geen weg terug meer is wat de digitalisering van het onderwijs betreft. En dat het nu vooral gaat om het verantwoord inzetten daarvan. Ze betoogt dat daarbij hulp van deskundigen onontbeerlijk is. En noemt het door het CLU ontwikkelde Meetinstrument Leermiddelenkwaliteit (MILK) daarbij nadrukkelijk. Voor meer informatie over de MILK kun je hier terecht.

Bron

Rola Hulsbergen: Digitalisering en leermiddelen. In: Levende Talen Magazine, 2019/98, p.18-21.