Het CLU biedt geen standaardoplossingen. We richten ons op uw specifieke vraag in uw specifieke context. Het kan zijn dat een training of workshop in eerste instantie de beste oplossing lijkt, maar vaak is er (eerst nog) iets anders nodig is, zoals:

  • Een korte inventarisatie van het lesmateriaal
  • Een gesprek waarin duidelijk wordt hoe organisatiedoelen zich verhouden tot persoonlijke leerdoelen
  • Een studiedag waarna gedifferentieerd getraind kan worden
  • Het aanbrengen van verbeteringen in het lesmateriaal

Daarom bieden wij vaak een combinatie aan van

  • Advies, coaching en begeleiding
  • Training en opleiding
  • Ontwikkelen en/of verbeteren van lesmateriaal
  • Onderzoek naar de kwaliteit van lesmateriaal