Een leuk nieuwtje van Kennisnet. Op basis van de criteria die we destilleerden uit ons onderzoek naar leermiddelen voor NT2 heeft Kennisnet een Kieswijzer gemaakt. Met deze KiesWijzer hebben schoolleiders, specialisten en leraren in het nieuwkomersonderwijs een hulpmiddel bij het selecteren van (digitaal) leermateriaal NT2. Daarnaast kan de KiesWijzer helpen in gesprekken met uitgevers over verbetering van het bestaande lesaanbod.

Kieswijzer NT2

Bekijk de Kieswijzer van Kennisnet.

Het CLU-onderzoek naar NT2

Leermiddelen voor nieuwkomers voldoen niet

Wat is geschikt leermateriaal voor nieuwkomers en is zulk materiaal beschikbaar voor leerlingen en leraren? Het CLU deed in opdracht van Kennisnet en de PO-raad een onderzoek in het kader van het doorbraakproject Onderwijs & ICT.