Hoe krijg je grip op alle wensen en eisen die je als school hebt als je een nieuwe methode kiest? Wat zijn essentiële kwaliteiten van de nieuwe methode? Wat is meer bijzaak? De Keuzehulp van Kennisnet helpt schoolteams om criteria te inventariseren en er een gewicht aan te hangen. Je kunt uit een lijst criteria selecteren, maar ook eigen criteria toevoegen.

De Keuzetool is een uitvloeisel van de Verkenning proces leermiddelenkeuze, een onderzoek naar keuzeprocessen waar het CLU aan bijdroeg. Het CLU heeft ook meegewerkt aan de criterialijst in de Keuzetool.

De Keuzehulp is gratis. U kunt hem gebruiken via de KennisnetWijzer. De handleiding vindt u op Wikiwijs.