Hoe vind je lesmateriaal dat aanzet tot leren? Het CLU heeft voor Wikiwijs negentien informatiebladen gemaakt voor docenten PO, VO en MBO. Het thema is kwaliteit vinden en maken. De bladen zijn bedoeld om docenten te helpen bij het bepalen van de kwaliteit van gevonden en/of zelf te maken leermateriaal. De meeste bladen zijn ingedeeld naar de categorieën PO, VO en MBO.

Informatie is te vinden via leraar24.nl.