Zowel voor leraren als voor leerlingen is het belangrijk om vanuit leerdoelen te leren denken. We gaven een workshop voor leraren bij een werkconferentie van Leerling2020.

Leerling 2020 organiseerde op 8 februari 2018 de werkconferentie ‘Aan de slag met leerdoelen’. Leerling2020 is een initiatief om scholen een visie op gepersonaliseerd leren te laten ontwikkelen en deze uit te werken in de praktijk. Tijdens de werkconferentie stonden leerdoelen en leerlijnen centraal. Dit zijn belangrijke onderwerpen bij het mogelijk maken van gepersonaliseerd leren.

Workshop leerdoeldenken

Het CLU gaf voor deze werkconferentie een workshop over leerdoeldenken. Vanuit een korte theoretische basis lieten we de deelnemers individueel of in groepjes aan het werk gaan. Eerst formuleerden ze enkele leerdoelen op de verschillende niveaus uit de taxonomie van Bloom. Met behulp van een lijst met handelingswerkwoorden van ieder niveau was het vervolgens een kleine stap om er passende opdrachten bij te maken. Bij gepersonaliseerd leren is het belangrijk om leerlingen zelf te laten bepalen of ze hun leerdoel bereikt hebben. Daarom formuleerden we ook beoordelingscriteria voor leerlingen en maakten een reflectieopdracht waarmee leerlingen kunnen bepalen of het leerdoel behaald is.

Eerdere workshops van het CLU

We merken dat we steeds vaker gevraagd worden om workshops te houden en doen dat heel graag. Zo gaven we afgelopen jaar bijvoorbeeld de onderstaande workshops:

Ook interesse in een workshop?

Ook interesse in een praktische workshop? Wij geven workshops voor groepen maar begeleiden ook één op één. Bekijk de voorbeelden hierboven of neem contact met ons op om wat mogelijkheden te bespreken.