De afgelopen maanden verzorgden we op verschillende VO-scholen lezingen en workshops over het denken vanuit leerdoelen. Steeds meer scholen willen losser van de gebruikte methodes komen en hun onderwijs meer op maat kunnen maken. De scholen hebben hiervoor verschillende redenen.

Zo wil een Topsport Talentschool de contacttijd efficiënter besteden en leerlingen meer op maat bedienen. Een andere school wil meer thematisch gaan werken, waardoor verschillende vaksecties met elkaar vakoverstijgend leermateriaal gaan ontwikkelen.

Doelgericht

In overleg met de scholen gaven we een plenaire lezing met aansluitend een workshop waarin de informatie kon worden toegepast in de eigen praktijk. Samen stelden we het doel van de lezing vast voor de organisatie en individuele docenten en koppelden dat aan de wens van verschillende vaksecties. Daardoor is de kans groter dat er een goede match ontstaat van individuele doelen, vaksectiedoelen en organisatiedoelen.

Bij een van de scholen was het organisatiedoel dat er een gezamenlijk begrippenkader zou ontstaan aan de hand waarvan vaksecties het leerdoeldenken verder vorm kunnen geven. Individuele docenten konden tijdens de workshops met behulp van de taxonomie van Bloom leerdoelen leren formuleren met daarbij opdrachten waarmee het leerdoel bereikt kan worden en bijpassende beoordelingscriteria.

Uitkomsten

Voor de ene vaksectie was het gemakkelijker om direct aan de slag te gaan dan de ander. Enkele ervaringen:

  • Docenten die de noodzaak voelden om meer vanuit zelfgekozen leerdoelen te werken, kwamen sneller tot resultaten.
  • Docenten die zeer tevreden over hun methode waren, voelden minder noodzaak en waren minder bereid om zelf leerdoelen en opdrachten te formuleren. Waarbij één groep wel aangaf dat er een probleem ervaren werd bij het maken van het huiswerk door de leerlingen. Kon dat dan misschien betekenen dat de methode toch minder goed was dan gedacht?
  • De taxonomie van Bloom gaf richting aan het ontwikkelen van thematisch onderwijs. De docenten merkten dat je met de taxonomie een duidelijk kader hebt om met elkaar te bepalen wat voor welk vak op welk niveau aan de orde moet komen. En hoe je vervolgens vakoverstijgende leerdoelen kunt formuleren.
  • Wat ook opviel is dat sommige docenten sterk activiteitgericht denken en dus eerder vanuit een opdracht werken dan vanuit leerdoelen. Dit heeft als nadeel dat de kans op lacunes groot wordt. Daarom is het belangrijk om je bewust te blijven van het iteratieve proces dat ontwerpen nu eenmaal is. Je kunt wel vanuit een opdracht een eerste richting kiezen, maar het is vervolgens belangrijk om zo snel mogelijk een leerdoel te formuleren van waaruit verder gedacht kan worden.

Meer weten over de trainingen?

Neem contact op met het CLU.