Het CLU heeft als missie een bijdrage te leveren aan een optimaal leerproces voor iedereen die leert: scholieren, studenten en professionals. Wij richten ons daarbij op de kwaliteit van leermiddelen. Dat kan een leerboek zijn, een digitaal platform of website en vooral de combinatie hiervan.

Goed ontworpen leermiddelen zijn leerzame leermiddelen en daarmee de smeerolie binnen het leerproces: deze leermiddelen ondersteunen het leerproces van de lerende en faciliteren de docent.