Regelmatig verschijnen er interessante stukken over recent onderzoek. We vatten ze samen, want we willen onze dienstverlening blijven baseren op wetenschappelijk onderzoek. Dit keer: het nut van uitgewerkte voorbeelden.

In het artikel “Houston, wij hebben een probleem”, geeft Paul Kirschner aan dat het geven van uitgewerkte voorbeelden veel effectiever is dan het zelf laten oplossen van problemen. Hoe zit dat?

Een uitgewerkt voorbeeld is een stapsgewijze demonstratie van hoe je een taak uitvoert of een probleem oplost. Uitgewerkte voorbeelden richten de aandacht op de structurele aspecten van problemen/taken en hun oplossingen. Zo helpen ze leerlingen begrijpen wat ze aan het doen zijn en waarom.

Wanneer leerlingen problemen moeten leren oplossen zonder uitgewerkte voorbeelden belast dat hun werkgeheugen veel meer dan wanneer uitgewerkte voorbeelden gegeven worden. Er ontstaat zo meer ruimte in het werkgeheugen voor het opslaan in het lange termijngeheugen van de essentiële informatie, stappen en verbanden tussen stappen bij het probleem oplossen.

Een uitgewerkt voorbeeld is de eerste stap om een probleem te leren op te lossen of een taak uit te voeren. De volgende stap is het gedeeltelijk uitgewerkte voorbeeld. Je laat dan een of meer stappen open. Deze werkwijze heet scaffolding.

Bron

Paul Kirschner, Houston wij hebben een probleem. Blogcollectief Onderzoek Onderwijs – 6 november 2018.

Je kunt Paul Kirschner volgen op Twitter.