Regelmatig verschijnen er interessante stukken over recent onderzoek. We vatten ze samen, want we willen onze dienstverlening blijven baseren op wetenschappelijk onderzoek. Dit keer: wanneer is markeren zinvol?

Welk empirisch bewijs heeft markeren als studeerstrategie voor de effectiviteit? In zijn algemeenheid geldt dat het de aandacht van de lezer verhoogt waardoor de gemarkeerde tekst beter wordt verwerkt. Dat geldt zeker voor vooraf gemarkeerde tekst. Het door leerlingen zelf markeren van tekst stuit op problemen:

  • Ze markeren of te weinig of teveel tekst.
  • Leerlingen met meer voorkennis behalen meer voordeel.
  • Markeringen vestigeren meer de aandacht op individuele, afgezonderde concepten dan op verbanden tussen concepten.
  • leerlingen denken gestudeerd te hebben als ze gemarkeerd hebben; ze hebben de leerstof echter niet actief verwerkt.

Markeren kan je effectiever toepassen door:

  • ze te leren om hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden;
  • ze te stimuleren om niet teveel te markeren;
  • laat ze pas markeren nadat ze de tekst een eerste keer volledig hebben gelezen.

Kirschner pleit ervoor dat leermiddelen het best zelf de belangrijkste passages markeren.

Bron

Paul Kirschner, Met de markeerstift in de aanval. Blogcollectief Onderzoek Onderwijs – 20 december 2018.

Je kunt Paul Kirschner volgen op Twitter.