Scholen / onderwijsinstellingen

Welke leermiddelen kiezen we voor de komende jaren? Een moeilijk te beantwoorden vraag als er zoveel in ontwikkeling is. Waar de ene school vergaande digitalisering wil, zoekt de ander juist naar een perfecte combinatie tussen digitale mogelijkheden en boeken.

En ook leerlingen verschillen van elkaar. We weten dat we aan deze verschillen tegemoet kunnen komen door differentiatie, adaptief onderwijs en gepersonaliseerd leren. Digitale leermiddelen kunnen daar een bijdrage aan leveren. Maar zijn de mogelijkheden werkelijk zo veelbelovend als sommige uitgevers ons willen doen geloven?

Scholen en leraren hebben de lastige taak om het onderwijsproces van hun leerlingen zo goed mogelijk te faciliteren. Soms kiezen scholen er daarom voor om (naast leermiddelen van uitgevers) zelf leermiddelen te maken.

Het CLU helpt scholen om keuzes te maken voor wat betreft:

  • De kwaliteit van de gebruikte en nieuw te kiezen leermiddelen
  • De mate van adaptiviteit en mogelijkheden tot gepersonaliseerd leren in bestaand en nieuw aan te schaffen leermiddelen
  • Het al dan niet zelf ontwikkelen van lesmateriaal

Daarnaast begeleiden we scholen om zelf kwalitatief goede leermiddelen te maken en kunnen wij leermiddelen maken met de hulp van inhoudsdeskundigen van de school.

Ontwikkelinstellingen / educatieve uitgevers

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Ontwikkelinstellingen en educatieve uitgevers worstelen met de vraag hoe ver zij daarin mee kunnen gaan. Enerzijds biedt ICT veel mogelijkheden en hebben leraren en ouders hoge verwachtingen. Anderzijds is er onduidelijkheid over de effectiviteit van digitale leermiddelen en brengen adaptieve leersystemen hoge kosten met zich mee.

Het CLU helpt ontwikkelaars bij het doordenken van de mogelijkheden en de wenselijkheden om digitale leermiddelen te ontwikkelen.

Beroeps- en bedrijfsopleidingen

Ontwikkelaars van beroeps- en bedrijfsopleidingen moeten tot een efficiënte en effectieve blend zien te komen tussen folio, e-learning en werkplekopleiden. Dit in verband met de sterke relatie die er is tussen praktijk en het leren in die praktijk. Daarbij is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Het CLU helpt bij het maken van die keuzes en bij het optimaal mogelijk maken van blended learning.

Om blended learning optimaal te laten verlopen zijn er, naast goed lesmateriaal, goede docenten nodig die beschikken over een breed arsenaal aan didactische vaardigheden. Het CLU geeft daarom trainingen in didactische vaardigheden en volgt vervolgens deze docenten/trainers op de werkvloer. Dit gebeurt aan de hand van een effectief opgezet assessmenttraject.