Deze uitgave is gericht op het maken van een ontwerp voor een leermiddel. Een handleiding voor ontwerpers (docenten, onderwijscoördinatoren, onderwijskundig adviseurs) van leermiddelen die een consistent, relevant, creatief en realistisch ontwerp willen maken. Dat leermiddel kan zowel een leerboek, een studiehandleiding, een cd-rom, een coachingstraject als een workshop zijn.